98 - Kanıt

 
98:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
98:1 Kitap halkının inkârcıları ve putperestler, kendilerine açık delil/kanıt gelmesine rağmen yollarını terketmezler.

 
98:2 TANRI’nın bir elçisi kendilerine arındırılmış/temizlenmiş sahifeler okuyor.

 
98:3 Onda dosdoğru öğretiler vardır.

 
98:4 Gerçek şu ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar, ancak onlara açık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

 
98:5 Oysa onlardan, dini sadece TANRI’ya ait kılan tektanrıcılar olarak O'na hizmet etmeleri, namazı gözetmeleri ve zekatı vermeleri istenmişti. İşte dosdoğru din budur.

 
98:6 Kitap halkının inkârcıları ve putperestler, cehennem ateşinin içindedirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Onlar, yaratıkların en kötüsüdür.

 
98:7 İnanıp doğru davrananlar ise yaratıkların en iyisidir.

 
98:8 Efendi’leri katındaki ödülleri, içinden ırmaklar akan bahçelerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. TANRI onlardan hoşnut olmuş, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. Efendisine saygı gösterenin ödülü işte böyledir.