95 - İncir

 
95:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
95:1 And olsun incire ve zeytine,

 
95:2 Sina Dağına,

 
95:3 Ve and olsun bu güvenilir kente ki;

 
95:4 Biz insanı en güzel olgunlukta yarattık.

 
95:5 Sonra onu aşağıların aşağısı kıldık.

 
95:6 Ancak inanıp doğru davrananlar hariç; onlara kesintisiz bir ödül vardır.

 
95:7 Artık neden hâlâ bu dini yalanlıyorsun?

 
95:8 TANRI, bilgelerin En Bilgesi değil midir?