92 - Gece

 
92:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
92:1 Bürüdüğü zaman geceye,

 
92:2 Ortaya çıktığı zaman gündüze,

 
92:3 Erkeği ve dişiyi yaratana dikkat edin,

 
92:4 İşleriniz çeşit çeşittir.

 
92:5 Kim verir ve doğru davranır,

 
92:6 Ve iyiyi, güzeli doğrularsa,

 
92:7 Ona iyice kolaylaştırırız.

 
92:8 Fakat, kim cimrilik edip zenginlik taslar,

 
92:9 Ve iyiyi, güzeli yalanlarsa,

 
92:10 Onu da zora yöneltiriz.

 
92:11 Düştüğü vakit kurtaramaz parası/malı onu.

 
92:12 Doğruya biz iletiriz;

 
92:13 Sonu da ilki de biz kontrol ederiz.

 
92:14 Ben sizi alevli bir ateşe karşı uyardım.

 
92:15 Oraya talihsiz olandan başkası girmez.

 
92:16 O ki yalanladı ve sırtını döndü.

 
92:17 Doğru ise ondan uzak tutulacaktır.

 
92:18 O ki malını vererek temizlenir;

 
92:19 Hiç kimseden de buna karşılık bir iyilik beklemez.

 
92:20 Sadece En Yüce olan Efendisinin rızasını gözetir.

 
92:21 Kendisi de yakında mutlu olacaktır.