91 - Güneş

 
91:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
91:1 And olsun güneşe ve onun aydınlığına,

 
91:2 Onu yansıtan aya,

 
91:3 Onu açığa çıkaran gündüze,

 
91:4 Onu örten geceye,

 
91:5 Göğe ve onu kurana,

 
91:6 Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene,

 
91:7 Ruha ve onu düzenleyene,

 
91:8 Sonra da ona kötülüğünü ve doğruluğunu bildirene and olsun ki;

 
91:9 Onu temizleyen kurtulmuştur.

 
91:10 Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

 
91:11 Semud, azgınlığı yüzünden yalanladı.

 
91:12 En azgınları ayaklanmıştı.

 
91:13 TANRI’nın elçisi, onlara, "TANRI’nın devesine ve onun suyuna dokunmayın" demişti.

 
91:14 Onu yalanlayıp deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Efendi’leri suçlarından ötürü onları silip yerle bir etti.

 
91:15 Ne var ki hâlâ onların sonlarından ders alınmıyor.