90 - Kent

 
90:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
90:1 And olsun bu kente,

 
90:2 Ve senin bu kentte yaşamana,

 
90:3 Ve doğurana ve doğurduğu şeye,

 
90:4 İnsanı zorluklar arasında yarattık.

 
90:5 Kendisine güç yetiremeyeceğimizi mi sanıyor?

 
90:6 "Çok para harcadım" diyor.

 
90:7 Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?

 
90:8 Ona vermedik mi: İki göz,

 
90:9 Bir dil ve iki dudak?

 
90:10 Ona iki yolu göstermedik mi?

 
90:11 Ne var ki zor yola katlanamadı.

 
90:12 Zor yolun ne olduğunu bilir misin?

 
90:13 Boyun (kölelik) zincirini koparmaktır;

 
90:14 Kıtlık anında doyurmaktır:

 
90:15 Akraba bir öksüzü,

 
90:16 Ya da düşkün bir yoksulu…

 
90:17 Dahası, birbirlerine sabır ve sevgiyi öğütleyen inananlardan olmaktır.

 
90:18 Nitekim mutlular onlardır.

 
90:19 İşaretlerimizi inkâr edenlerse talihsizlerdir.

 
90:20 Onlar ateşe kapatılacaklardır.