89 - Tan Vakti

 
89:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
89:1 And olsun tan vaktine,

 
89:2 On geceye,

 
89:3 Çifte ve teke,

 
89:4 Ve geçmekte olan geceye.

 
89:5 Zeka sahipleri için bunlar birer yemin değil midir?

 
89:6 Görmedin mi Efendin ne yaptı Ad halkına?

 
89:7 Yüksek kulelere sahip İrem'e ki;

 
89:8 Hiçbir ülkede eşi ortaya konmamıştı.

 
89:9 Vadideki kayaları oyan Semud'a?

 
89:10 Ve büyük bir güce sahip olan Firavuna?

 
89:11 Tüm bunlar ülkelerinde azmışlardı.

 
89:12 Oralarda kötülükleri yaygınlaştırmışlardı.

 
89:13 Nitekim, Efendin de üstlerine türlü felaketler yağdırdı.

 
89:14 Efendin sürekli gözetlemektedir.

 
89:15 Efendisi, sınamak için insana bolca verip sevindirdiği zaman, "Efendim bana cömert davrandı" der.

 
89:16 Ancak ne zaman ki rızkını kısarak onu sınarsa, "Efendim beni küçük düşürdü" der.

 
89:17 Hayır! Doğrusu siz öksüze cömert davranmıyorsunuz?

 
89:18 Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

 
89:19 Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz.

 
89:20 Parayı/malı da çok fazla seviyorsunuz.

 
89:21 Doğrusu, yer çarpılıp paralandığı zaman,

 
89:22 Efendin, dizi dizi meleklerle birlikte geldiği zaman,

 
89:23 Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlayacaktır. Artık anlamanın kendisine ne yararı var ki!

 
89:24 "Keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım" der.

 
89:25 O gün, O'nun cezası gibi bir cezayı kimse veremez.

 
89:26 O'nun vurduğu bağ gibisini de kimse bağlayamaz.

 
89:27 Ey doygunluğa ermiş kişi,

 
89:28 Hoşnut olarak ve hoşnut olunarak Efendine dön.

 
89:29 Kullarımın arasına hoşgeldin.

 
89:30 Bahçeme hoşgeldin.