88 - Bunaltan

 
88:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
88:1 Sana o bunaltanın haberi ulaştı mı?

 
88:2 O gün yüzler saygı gösterir.

 
88:3 Çalışmıştır, yorgun düşmüştür.

 
88:4 Kızgın ateşe girerler.

 
88:5 Kaynar bir pınardan içirilirler.

 
88:6 Değersiz bir yiyeceğin dışında bir şeyleri yoktur;

 
88:7 Ne besler, ne de açlığı giderir.

 
88:8 O gün başka yüzler de var ki mutludur.

 
88:9 Yaptıklarından ötürü sevinçlidir.

 
88:10 Yüksek bir bahçededir.

 
88:11 Orada bir saçmalık işitmezler.

 
88:12 Orada akan bir kaynak var.

 
88:13 Orada yüksek mobilyalar var.

 
88:14 Kadehler konulmuş,

 
88:15 Yastıklar dizilmiş,

 
88:16 Ve halılar serilmiştir.

 
88:17 Bakmazlar mı develere, nasıl yaratıldı?

 
88:18 Ve göğe, nasıl yükseltildi?

 
88:19 Ve dağlara, nasıl dikildi?

 
88:20 Ve yere, nasıl döşendi?

 
88:21 Hatırlat, çünkü sen hatırlatıcısın.

 
88:22 Sen onları zorlayacak değilsin.

 
88:23 Fakat kim yüz çevirir ve inkâr ederse,

 
88:24 TANRI, onu en büyük ceza ile cezalandırır.

 
88:25 Onların dönüşleri bizedir.

 
88:26 Hesaplarını görmek de bize düşer.