86 - Atarca

 
86:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
86:1 Göğe ve Atarca(Pulsar)'ya and olsun.

 
86:2 Atarca'nın ne olduğunu bilir misin?

 
86:3 Parlak yıldızdır.

 
86:4 Her kişinin üzerinde mutlaka bir koruyucu vardır.

 
86:5 İnsan neden yaratılmış olduğuna bir baksın.

 
86:6 Atılan bir sıvıdan yaratıldı.

 
86:7 (İnsan) Omurga ile bel kemikleri arasından çıkar.

 
86:8 Kuşkusuz O, onu diriltmeye gücü yetendir.

 
86:9 Gizemlerin ortaya çıkarılacağı gün.

 
86:10 Onun ne bir gücü ne de bir yardımcısı olmayacaktır.

 
86:11 Geri çeviren göğe and olsun,

 
86:12 Ve yarılan yeryüzüne and olsun ki,

 
86:13 Bu, ayırdedici bir sözdür.

 
86:14 Şakaya alınamaz.

 
86:15 Onlar bir plan kuruyor.

 
86:16 Ben de bir plan kuruyorum.

 
86:17 Öyleyse inkârcılara az bir süre daha tanı.