85 - Galaksiler

 
85:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
85:1 And olsun galaksiler sahibi göğe.

 
85:2 Söz verilen güne,

 
85:3 Ve tanığa da tanık olunana da and olsun.

 
85:4 Kanyon halkına yazıklar olsun.

 
85:5 Tutuşturulmuş ateşin-

 
85:6 Başında oturmuşlar,

 
85:7 Ve inananlara yaptıkları işkenceyi seyrediyorlar.

 
85:8 İnananlardan nefret ediyorlardı. Sadece, onlar Üstün ve Övgüye layık olan TANRI’ya inandıkları için…

 
85:9 Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Ve TANRI her şeye Tanıktır.

 
85:10 İnanan erkeklere ve kadınlara zulüm ve işkencede bulunan ve daha sonra tövbe etmeyenler cehennem azabını haketmişlerdir. Onlar için yakıcı bir azap vardır.

 
85:11 İnanan ve doğru davrananlar ise içlerinden ırmaklar akan bahçeleri haketmişlerdir. Büyük başarı budur.

 
85:12 Doğrusu, Efendinin yakalaması pek çetindir.

 
85:13 Başlatan ve tekrarlayan O'dur.

 
85:14 O Bağışlayandır, Sevendir.

 
85:15 Şanlı yönetimin sahibidir.

 
85:16 Dilediğini yapandır.

 
85:17 Orduların tarihinden haberin var mı?

 
85:18 Firavunun, Semud'un?

 
85:19 İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.

 
85:20 TANRI, onları arkalarından kuşatmıştır.

 
85:21 Gerçekten o, şanlı bir Kuran'dır.

 
85:22 Korunmuş bir ana levhadadır.