84 - Çatlama

 
84:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
84:1 Gök yarıldığı zaman.

 
84:2 Ve doğal yapısı gereğince Efendisine kulak verdiği zaman.

 
84:3 Yer dümdüz edildiği,

 
84:4 İçindekileri atıp boşalttığı,

 
84:5 Ve doğal yapısı gereğince Efendisine kulak verdiği zaman.

 
84:6 Ey insan, Efendine doğru çalışıp çabalarsın ve sonunda O'nunla karşılaşırsın.

 
84:7 Kitabı sağ taraftan verilen,

 
84:8 Kolay bir hesaba çekilecek,

 
84:9 Ve arkadaşlarına sevinç içinde dönecektir.

 
84:10 Kitabı arkasından verilen ise,

 
84:11 Yok olmayı arzulayacak,

 
84:12 Ve bir ateşte yanacaktır.

 
84:13 Oysa arkadaşları arasında sevinçliydi;

 
84:14 Bir daha (Efendisine) dönmeyeceğini sanmıştı.

 
84:15 Doğrusu, Efendisi onu görmektedir.

 
84:16 And olsun akşamın kızıllığına,

 
84:17 Gecenin topladığına,

 
84:18 Dolunay halindeki aya,

 
84:19 Siz evreden evreye binip geçeceksiniz.

 
84:20 Peki onlar neden inanmıyorlar?

 
84:21 Onlara Kuran okunduğunda neden kabul etmiyorlar?

 
84:22 Aksine, inkârcılar yalanlıyorlar.

 
84:23 TANRI, onların sakladıklarını çok iyi bilir.

 
84:24 Onları acı bir azapla müjdele.

 
84:25 İnanıp doğru davrananlara ise kesilmez bir ödül var.