83 - Kandıranlar

 
83:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
83:1 Yazıklar olsun kandıranlara.

 
83:2 İnsanlardan bir şey aldıklarında ölçüyü tam uygularlar.

 
83:3 Verdikleri zaman ise ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

 
83:4 Onlar hiç dirileceklerini sanmazlar mı?

 
83:5 Büyük bir günde?

 
83:6 O gün insanlar, Evrenlerin Efendisi’nin huzurunda durur.

 
83:7 Doğrusu, kötülerin yazgısı Siccin'dedir.

 
83:8 Siccin nedir bilir misin?

 
83:9 Rakamlanmış bir kitaptır.

 
83:10 O gün yalanlayanlara yazıklar olsun.

 
83:11 Onlar Din Gününü yalanlar.

 
83:12 Onu ancak azgın günahkarlar yalanlar.

 
83:13 Kendisine işaretlerimiz iletildiğinde, "Efsane" derdi.

 
83:14 Doğrusu, işledikleri günahlar kalplerini kaplamış.

 
83:15 Doğrusu, o gün onlar Efendi’lerinden perdelenir.

 
83:16 Ve böylece onlar cehenneme atılır.

 
83:17 "Yalanlamakta olduğunuz şey işte budur" denir.

 
83:18 Doğrusu, iyilerin kitabı İlliyyun'dadır.

 
83:19 İlliyyun nedir bilir misin?

 
83:20 Rakamlanmış bir kitaptır.

 
83:21 (Tanrı'ya) yakın olanlar ona tanık olur.

 
83:22 İyiler nimetler içindedir.

 
83:23 Koltuklar üzerinde çevreyi seyrederler.

 
83:24 Yüzlerinden nimetlerin sevinç ve parıltısını okursun.

 
83:25 Çeşni katılmış bir nektardan içirilecekler.

 
83:26 Çeşnisi misktir. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar.

 
83:27 Onun karışımı Tesnimdir.

 
83:28 Ki o, (Tanrı'ya) yakın olanların içtiği bir pınardır.

 
83:29 Suçlular, inananlara gülerlerdi.

 
83:30 Yanlarından geçtikleri zaman da birbirlerine göz kaş edip küçümserlerdi.

 
83:31 Taraftarlarının yanına döndükleri zaman da alaya alırlardı.

 
83:32 Onları gördüklerinde, "Bunlar sapıklardır!" derlerdi.

 
83:33 Oysa onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

 
83:34 Bugün de inananlar inkârcılara güler.

 
83:35 Koltuklar üzerinde bakarlar:

 
83:36 İnkarcılar yaptıklarıyla cezalandılar mı diye.