80 - Surat Astı

 
80:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
80:1 Surat astı ve döndü;

 
80:2 O kör adam geldi diye.

 
80:3 Ne bilirsin, belki de o arınacak;

 
80:4 Yahut da öğüt alacak ve ona mesajın yararı dokunacaktı.

 
80:5 Kendisini zengin görüp önemsemeyene gelince;

 
80:6 Sen ona yöneliyorsun.

 
80:7 Onun arınmamasından sana ne?

 
80:8 Oysa, sana büyük bir hevesle gelen,

 
80:9 Saygı gösterdiği halde,

 
80:10 İlgi göstermedin ona.

 
80:11 Doğrusu, bu bir hatırlatmadır.

 
80:12 Dileyen bundan öğüt alır.

 
80:13 Onurlu kitaplardadır,

 
80:14 Yüce ve temiz.

 
80:15 Elçilerin elleriyle (yazılmıştır).

 
80:16 Onurlu ve güzel huylu (elçiler).

 
80:17 Yazıklar olsun insana; ne kadar da nankördür!

 
80:18 Onu hangi şeyden yaratmıştı?

 
80:19 Bir spermadan onu yarattı; ölçü ve biçim verdi.

 
80:20 Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

 
80:21 Sonra onu öldürdü, mezara koydu.

 
80:22 Dilediği zaman da onu diriltti.

 
80:23 Ne var ki O'nun kendisine emrettiğini yerine getirmedi.

 
80:24 İnsan, yiyeceğine bir baksın!

 
80:25 Biz suyu döktükçe döktük.

 
80:26 Toprağı yardıkça yardık.

 
80:27 Ve orada taneler bitirdik,

 
80:28 Üzümler, çayırlar,

 
80:29 Zeytinler, hurmalar,

 
80:30 İri ve sık ağaçlı bahçeler,

 
80:31 Meyveler ve sebzeler…

 
80:32 Size ve hayvanlarınıza bir geçimlik olarak.

 
80:33 Sonra, o müthiş patlama gerçekleşince,

 
80:34 O gün kişi kaçar: kardeşinden,

 
80:35 Annesinden, babasından,

 
80:36 Eşinden ve çocuklarından…

 
80:37 O gün herkesin kendisine yetecek işi vardır.

 
80:38 O gün bazı yüzler var ki aydınlık;

 
80:39 Güleç, neşeli.

 
80:40 O gün bazı yüzler de perişan;

 
80:41 Karanlık bürümüştür.

 
80:42 İşte onlar inkârcılardır, sapanlardır.