78 - Haber

 
78:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
78:1 Neyi birbirlerine sorup duruyorlar?

 
78:2 Büyük haberi mi?

 
78:3 Ki onlar, onda anlaşmazlık halindedirler.

 
78:4 Hayır, öğreneceklerdir.

 
78:5 Hayır, kesinlikle öğreneceklerdir.

 
78:6 Yapmadık mı yeryüzünü bir beşik,

 
78:7 Dağları da birer kazık?

 
78:8 Sizi çiftler halinde yarattık.

 
78:9 Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

 
78:10 Geceyi bir örtü yaptık.

 
78:11 Gündüzü de geçimi sağlama zamanı olarak belirledik.

 
78:12 Ve üstünüze yedi sağlam (gök) kurduk.

 
78:13 Parlayan bir lamba yerleştirdik.

 
78:14 Bulutlardan ise şarıl şarıl yağmur indirdik.

 
78:15 Ki onunla taneler ve bitkiler,

 
78:16 Ve çeşit çeşit bahçeler çıkaralım.

 
78:17 Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.

 
78:18 Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

 
78:19 Gök açılmış; kapı kapı olmuştur.

 
78:20 Dağlar yürütülmüş; serap olmuştur.

 
78:21 Cehennem ise gözetlemekte:

 
78:22 Azgınlar için bir varış yeri olarak…

 
78:23 Orada çağlar boyu kalacaklardır.

 
78:24 Orada bir serinlik ve bir içecek bulamazlar;

 
78:25 Ancak kaynar su ve acı bir yiyecek hariç.

 
78:26 Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak.

 
78:27 Onlar bir hesap ummuyorlardı.

 
78:28 Ve düpedüz işaretlerimizi yalanladılar.

 
78:29 Halbuki biz her şeyi sayıp yazmıştık.

 
78:30 Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.

 
78:31 Doğrular için kurtuluş vardır.

 
78:32 Bağlar, bahçeler…

 
78:33 Genç ve yaşıt eşler…

 
78:34 Dolu kadehler…

 
78:35 Orada ne bir boş söz ne de bir yalan işitmezler.

 
78:36 Efendinden bir karşılık; hesaplanmış bir armağandır.

 
78:37 Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Efendisidir, Zarif’tir. Hiçbir davada O'na hitap edemezler.

 
78:38 Gün gelecek Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Zarif’in izin verdikleri hariç hiç kimse konuşamaz. Onlar da doğruyu söylerler.

 
78:39 İşte gerçek gün budur. Dileyen, Efendisine doğru yol tutsun.

 
78:40 Biz, sizi yakın bir azap ile uyarmış bulunuyoruz. O gün kişi yapmış olduklarına bakar ve inkârcı ise, "Keşke toprak olsaydım!" der.