77 - Gönderilenler

 
77:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
77:1 And olsun ard arda gönderilenlere,

 
77:2 Esip savuranlara,

 
77:3 Yaydıkça yayanlara,

 
77:4 Ayırdıkça ayıranlara,

 
77:5 Mesajı verenlere,

 
77:6 Bir müjde veya uyarı olarak…

 
77:7 Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

 
77:8 Yıldızlar söndürüldüğü,

 
77:9 Göğün yarıldığı,

 
77:10 Dağların ufalanıp savrulduğu,

 
77:11 Ve elçilere randevu verildiği zaman,

 
77:12 Belirlenen gün için…

 
77:13 Yani Karar Günü için!

 
77:14 O nasıl bir yargılama günüdür bilir misin?

 
77:15 Yalanlayanların vay haline o gün!

 
77:16 Öncekileri helak etmedik mi?

 
77:17 Sonra, diğerlerini de onlara katmadık mı?

 
77:18 Suçlulara işte böyle davranırız.

 
77:19 Yalanlayanların vay haline o gün!

 
77:20 Sizi değersiz bir sudan/sıvıdan yaratmadık mı?

 
77:21 Ve sonra onu iyi korunan bir yere yerleştirmedik mi?

 
77:22 Bilinen bir süreye kadar.

 
77:23 Biz ölçtük, biçtik. Biz en iyi biçim verenleriz.

 
77:24 Yalanlayanların vay haline o gün!

 
77:25 Yeryüzünü bir toplanma yeri yapmadık mı?

 
77:26 Yaşayanlar için, ölüler için…

 
77:27 Üzerine yüksek dağlar yerleştirip size tatlı su içirmedik mi?

 
77:28 Yalanlayanların vay haline o gün!

 
77:29 Haydi yalanlamakta olduğunuz şeye doğru yürüyün.

 
77:30 Yürüyün, (cehennem alevinin) üç kollu gölgesine doğru…

 
77:31 O ne gölgelendirir ne de alevden korur.

 
77:32 Kıvılcımlar saçar, saraylar gibi…

 
77:33 (Rengi de) Sarı deve gibi.

 
77:34 Yalanlayanların vay haline o gün!

 
77:35 Bu, onların konuşamayacağı bir gündür.

 
77:36 Ve özür dilemeleri için onlara izin de verilmez.

 
77:37 Yalanlayanların vay haline o gün!

 
77:38 Bu, Karar Günüdür. Sizi ve öncekileri toplamışızdır.

 
77:39 Bir planınız varsa bana karşı onu uygulayın!

 
77:40 Yalanlayanların vay haline o gün!

 
77:41 Doğrular gölgeliklerde ve pınarlar arasında…

 
77:42 Ve canlarının çektiği meyveler…

 
77:43 Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için.

 
77:44 İyi davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 
77:45 Yalanlayanların vay haline o gün!

 
77:46 Yiyiniz ve geçici olarak eğleniniz; siz suçlularsınız.

 
77:47 Yalanlayanların vay haline o gün!

 
77:48 Onlara eğilin dendiğinde eğilmezler.

 
77:49 Yalanlayanların vay haline o gün!

 
77:50 Artık bundan sonra hangi hadise (söze) inanacaklar?