76 - İnsan

 
76:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
76:1 İnsanın üzerinden, kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı bir zaman periyodu geçmemiş midir?

 
76:2 Biz insanı bir sıvı karışımdan yarattık ki onu sınayalım. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık.

 
76:3 Ona yolu gösterdik ya şükredendir ya da nankör.

 
76:4 İnkarcılar için zincirler, prangalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.

 
76:5 İyiler ise, kafur karıştırılmış bir kadehten içerler.

 
76:6 TANRI’nın kullarının taşıra taşıra içtikleri bir kaynak…

 
76:7 Onlar sözlerini yerine getirirler ve alabildiğine kötü olan bir günden korkarlar.

 
76:8 Yoksula, öksüze ve tutsağa sevdikleri yiyecekleri yedirirler.

 
76:9 "Biz sizi TANRI rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz."

 
76:10 "Biz, suratsız ve belalı bir günden ötürü Efendimizden çekiniriz."

 
76:11 Nitekim, TANRI onları o günün kötülüğünden korur ve onlara neşe ve sevinç verir.

 
76:12 Direndikleri için onları bahçe ve ipekle ödüllendirir.

 
76:13 Orada koltuklara yaslanırlar; orada ne (yakıcı) güneş ne de dondurucu soğuk görürler.

 
76:14 Ağaçların gölgesi üzerlerine sarkmış ve meyveler yaklaştırılarak koparılmaları kolaylaştırılmıştır.

 
76:15 Onlara gümüş tepsiler ve şeffaf bardaklarda sunulur.

 
76:16 Gümüşten yapılmış şeffaf bardaklar… Onları tam olarak haketmişlerdir.

 
76:17 Orada zencefil karıştırılmış bir kadehten içirilirler.

 
76:18 Bir kaynak ki, ona "Selsebil" denir.

 
76:19 Onlara ölümsüz gençler servis yapacaktır. Onları görsen, kendilerini saçılmış inci sanırsın.

 
76:20 Nereye baksan nimetler ve büyük bir yönetim görürsün.

 
76:21 Üstlerinde yeşil kadifeden elbiseler ve ipekler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Efendi’leri onlara temiz bir içecek içirir.

 
76:22 Bu, ödülünüzdür ve gayretinize teşekkür edilmiştir.

 
76:23 Kuşkusuz, Kuran'ı sana bir indirişle biz indirdik.

 
76:24 Öyleyse Efendinin hükmünü izlemekte sabret; onlardan hiçbir nankör günahkara uyma.

 
76:25 Sabah akşam Efendinin ismini an.

 
76:26 Geceleyin O'na secde et ve O'nu yücelt uzunca gecelerde.

 
76:27 Bunlar şu geçici (dünya hayatını) seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü ise önemsemiyorlar.

 
76:28 Onları biz yarattık ve yerleştirdik. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz.

 
76:29 Bu bir hatırlatmadır: Dileyen, Efendisine varan bir yol tutar.

 
76:30 TANRI dilemedikçe siz dileyemezsiniz. TANRI Bilendir, Bilgedir.

 
76:31 O, dilediğini/dileyeni Rahmetine sokar. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.