74 - Gizlenen Sır

 
74:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
74:1 Ey gizlenen sır,

 
74:2 Kalk ve uyar.

 
74:3 Efendini yücelt.

 
74:4 Örtülerini temizle.

 
74:5 Kötülükten uzaklaş.

 
74:6 İhtiraslı olma.

 
74:7 Efendin için sabret.

 
74:8 Ne zaman ki tıklayıcı(mouse) tıklanır,

 
74:9 İşte, zorlu gün o gündür.

 
74:10 İnkarcılar için kolay değil.

 
74:11 Bir birey olarak yarattığım kişiyi bana bırak.

 
74:12 Ona hem zenginlik verdim,

 
74:13 Hem de gözü önünde çocuklar…

 
74:14 Ona nimetler yağdırdım.

 
74:15 Buna rağmen, daha fazlasını istiyor.

 
74:16 Asla, çünkü o, işaretlerimize karşı bir inatçı kesildi.

 
74:17 Onu sarp bir yokuşa sardıracağım.

 
74:18 Nitekim o düşündü; ölçtü biçti.

 
74:19 Kahrolası, ne biçim ölçüp biçti.

 
74:20 Kahrolası, gene ne biçim ölçüp biçti.

 
74:21 Baktı.

 
74:22 Sonra surat astı, kaşlarını çattı.

 
74:23 Ve arkasını döndü; büyüklük tasladı:

 
74:24 "Bu" dedi, "etkileyici bir büyüden başka bir şey değil."

 
74:25 "Bu sadece bir insan sözüdür."

 
74:26 Onu Sakar'a atacağım.

 
74:27 Sakar nedir bilir misin?

 
74:28 Ne artar, ne eksilir (tam ve mükemmel),

 
74:29 Halklar için (evrensel) bir göstergedir/ekrandır.

 
74:30 Üzerinde ondokuz vardır.

 
74:31 Ve Biz ateşin arkadaşlarını meleklerden başkası yapmadık. Onların sayısını (19’u) da, (1)inkârcılar için bir huzursuzluk/fitne/sınav yaptık, (2)kitap verilmiş olanları ikna etsin, (3)inananların inancını güçlendirsin, (4)kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırsın ve (5)kalplerinde hastalık olanlarla inkârcılar da, "ALLAH bu örnekle ne demek istiyor?" desinler. Böylece ALLAH dilediğini saptırır ve dilediğini de doğruya iletir. Efendinin askerlerini kendisinden başkası bilmez. Bu, insanlara bir hatırlatmadır.

 
74:32 Hayır, and olsun Ay'a,

 
74:33 Ve geçtiği zaman geceye,

 
74:34 Ağardığı zaman sabaha,

 
74:35 Bu büyüklerden birisidir.

 
74:36 İnsanlara bir uyarıdır.

 
74:37 İleri geçmek ya da geride kalmak dileyenleriniz için.

 
74:38 Her kişi kendi günahıyla mahkûm olur.

 
74:39 Ancak sağ tarafta olanlar hariç;

 
74:40 Bahçeler içindedirler, sorarlar,

 
74:41 Suçlulara:

 
74:42 "Sizi bu cezaya sokan nedir?"

 
74:43 Diyecekler ki, "Desteklemezdik/namaz kılmazdık"

 
74:44 "Yoksula da yedirmezdik."

 
74:45 "Biz, boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık."

 
74:46 "Yargı gününü yalanlardık."

 
74:47 "Nihayet kesin gerçeğe ulaştık."

 
74:48 Aracıların şefaati onlara bir yarar sağlamaz.

 
74:49 Öyleyse neden bu mesajdan yüz çeviriyorlar.

 
74:50 Ürkmüş zebralar gibi,

 
74:51 Aslandan kaçan…

 
74:52 Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.

 
74:53 Doğrusu, onlar ahiretten korkmuyor.

 
74:54 Doğrusu, bu bir öğüttür.

 
74:55 Dileyen ondan öğüt alır.

 
74:56 TANRI dilemezse onlar öğüt alamazlar. O, doğru davranmanın kaynağıdır; bağışlamanın kaynağıdır.