73 - Arkadaş Olan

 
73:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
73:1 Ey arkadaş olan,

 
73:2 Bazı geceler hariç, geceleyin kalk.

 
73:3 Yarısında veya yarısından biraz önce.

 
73:4 Ya da yarısından biraz sonra… Kuran'ı da özenle düşüne düşüne oku.

 
73:5 Biz sana ağır bir söz bırakacağız.

 
73:6 Kuşkusuz gece fikir inşası çok daha etkili ve ifade açısından daha uygundur.

 
73:7 Seni gündüzün epeyce uğraştıracak işlerin vardır.

 
73:8 Efendinin ismini an ve tüm gönlünle O'na yönel.

 
73:9 Doğunun ve batının Efendisi; O'ndan başka tanrı yoktur. Kendine avukat olarak O'nu seç.

 
73:10 Onların sözlerine karşı sabırlı ol ve onlardan güzellikle ayrıl.

 
73:11 Varlık sahibi olup da seni yalanlayanları bana bırak; onlara biraz süre tanı.

 
73:12 Yanımızda zincirler ve cehennem vardır.

 
73:13 Yutulması güç bir yiyecek ve acı bir azap…

 
73:14 Gün gelir, yer ve dağlar titrer ve dağlar dağılan kum yığınına dönüşür.

 
73:15 Biz, size hakkınızda tanıklık edecek bir elçi gönderdik; nasıl ki Firavuna da bir elçi göndermiştik.

 
73:16 Ancak Firavun, elçiye karşı geldi; biz de onu feci bir biçimde yakaladık.

 
73:17 Peki, inkâr ederseniz, çocukların saçlarını ağartan bir günden nasıl korunursunuz?

 
73:18 Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.

 
73:19 Bu bir hatırlatmadır; dileyen, Efendisine doğru yol tutar.

 
73:20 Efendin, senin ve yoldaşlarından bir grubun, gecenin üçte ikisinden az, yarısında ve üçte birinde kalktığını bilir. Gecenin ve gündüzün miktarını TANRI belirler. O, sizin bunu yapamayacağınızı bildiği için sizi affetmiştir. Öyleyse Kuran'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Aranızda hastalar, yeryüzünde TANRI’nın lütfundan rızık arayanlar ve TANRI yolunda savaşanlar olduğunu bilmektedir. Ondan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Namazı gözetin, zekatı verin ve güzel davranmak yoluyla TANRI’ya bir borç sunun. Kendiniz için yaptığınız her iyiliği, TANRI katında daha iyi ve daha büyük bir ödül olarak bulacaksınız. TANRI’dan bağışlanma dileyin; TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.