72 - Cin

 
72:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
72:1 De ki: "Bana vahyedildiğine göre, cinlerden bir grup dinlediler ve şöyle dediler:" "Biz ilginç bir Kuran işittik."

 
72:2 "O doğruya iletiyor ve biz ona inandık; bundan böyle Efendimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız."

 
72:3 "Efendimiz çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir."

 
72:4 "TANRI hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi."

 
72:5 "İnsanların ve cinlerin TANRI’ya karşı yalan uyduramayacaklarını sanmıştık."

 
72:6 "Ne var ki bazı insanlar, bazı cinlere sığınırlardı ve bu da onların azgınlıklarını arttırırdı."

 
72:7 "Onlar, tıpkı sizin sandığınız gibi, TANRI’nın hiçbir kimseyi göndermeyeceğini sanıyorlardı."

 
72:8 "Biz göğe dokunduk ve onu güçlü bekçilerle ve ateş toplarıyla korunmuş bulduk."

 
72:9 "Biz orada casusluk için otururduk. Ancak şimdi her kim dinlemek isterse kendisini gözleyen bir ateş topu bulur."

 
72:10 "Yerdekiler için bir kötülük mü planlanmıştır, yoksa Efendi’leri onlar için bir iyilik mi dilemiştir, bilmiyoruz."

 
72:11 "Aramızda doğrular da var, bunun aşağısında olanlar da var; biz çeşitli tarikatlara(yollara) ayrıldık."

 
72:12 "Biz, yeryüzünde TANRI’yı aciz bırakamayacağımızı, kaçmakla da O'nu atlatamayacağımızı anladık."

 
72:13 "Biz, yol gösteren (Kuran)ı işitir işitmez ona inandık. Efendisine inanan hiçbir haksızlığa ve sıkıntıya uğramaz."

 
72:14 "Aramızdan Müslümanlar da var uzlaşmacılar da vardır." Kim teslim olursa, işte gerçeği araştıranlar onlardır.

 
72:15 Uzlaşmacılara gelince, cehenneme odun olmuşlardır.

 
72:16 Doğru yola girselerdi onlara bol su verirdik.

 
72:17 Ki onunla onları sınayalım. Kim Efendisinin mesajından yüz çevirirse onu zorlu ve katlanarak artan bir cezaya çarptırırız.

 
72:18 Mescidler sadece TANRI’ya aittir; öyleyse TANRI ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın.

 
72:19 TANRI’nın kulu kalkıp sadece O'na çağırdığında ona karşı nerdeyse hepsi bir bütün oldular.

 
72:20 De ki: "Ben sadece Efendime çağırırım; ve O'na hiç kimseyi ortak koşmam."

 
72:21 De ki: "Ben size ne zarar verme, ne de sizi doğruya iletme gücüne sahibim."

 
72:22 De ki: "Hiç kimse beni TANRI’ya karşı savunamaz, O'ndan başka sığınak da bulamam."

 
72:23 "Ancak TANRI’dan bir duyuruyu ve mesajını iletirim." Artık kim TANRI’ya ve elçisine karşı gelirse içinde ebedi kalacağı cehennem ateşini hakeder.

 
72:24 Kendilerine söz verilen şeyi gördüklerinde kimin yardımcısının güçsüz ve sayıca az olduğunu görecekler.

 
72:25 De ki: "Size söz verilen yakın mıdır yoksa Efendim onun için uzun bir süre mi belirlemiştir bilmiyorum."

 
72:26 O geleceği bilendir; ve O sırrını hiç kimseye göstermez.

 
72:27 Ancak razı olduğu elçisi hariç; ve doğrusu O, onun önünden ve arkasından gözcüler yürütür.

 
72:28 Böylece, elçilerin Efendi’lerinin mesajını ilettikleri ortaya çıksın. O, onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi sayı olarak hesaplamıştır.