71 - Nuh

 
71:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
71:1 "Kendilerine acı azap gelmezden önce halkını uyar" diye Nuh'u halkına gönderdik.

 
71:2 Dedi ki, "Ey halkım, ben size apaçık bir uyarıcıyım."

 
71:3 "TANRI’ya hizmet edin, O'nu sayın ve beni izleyin."

 
71:4 "Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz, TANRI’nın verdiği süre gelince ertelenmez; bir bilseydiniz."

 
71:5 Dedi ki, "Efendim, ben halkımı gece gündüz çağırdım."

 
71:6 "Ne var ki, çağrım onların kaçışını arttırmaktan başka şeye yaramadı."

 
71:7 "Her ne zaman senin onları bağışlaman için onları çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına örttüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler."

 
71:8 "Sonra onları açıkça çağırdım."

 
71:9 "Sonra onlara ilan ettim, gizliden gizliye de konuştum."

 
71:10 "Dedim ki, ‘Efendinizden bağışlanma dileyin; O çok Bağışlayandır.'"

 
71:11 «‘Size gökten bol yağmur göndersin.'»

 
71:12 «‘Sizi bol para ve çocuklarla desteklesin, size bahçeler ve ırmaklar versin.'»

 
71:13 Size ne oluyor ki TANRI’ya saygı göstermek istemiyorsunuz?

 
71:14 Oysa sizi evrimler halinde yaratan O'dur.

 
71:15 TANRI’nın yedi göğü tabakalar halinde nasıl yarattığını görmez misiniz?

 
71:16 Ayı bunların içinde bir ışık, güneşi de bir lamba yaptı.

 
71:17 Ve TANRI sizi topraktan bir bitki olarak bitirdi.

 
71:18 Sonra sizi ona döndürecek ve sizi tekrar çıkaracaktır.

 
71:19 TANRI yeryüzünü sizin için bir yerleşim yeri yaptı.

 
71:20 Ki orada geniş yollarda gidesiniz.

 
71:21 Nuh dedi ki, "Efendim, onlar bana karşı geldiler ve parası, çocukları kendisine sadece zarar veren bir kimseye uydular."

 
71:22 "Ve hatta büyük tuzaklar kurdular."

 
71:23 "Dediler ki, ‘Tanrılarınızı terketmeyin. Ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, Yeuk'u ve Nesr'i bırakmayın.'»

 
71:24 "Çok kişiyi saptırdılar. Öyleyse, sen de zalimlerin şaşkınlığını arttır."

 
71:25 Suçlarından ötürü boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendilerine TANRI’dan başka yardımcı da bulamadılar.

 
71:26 Nuh dedi ki, "Efendim, yeryüzünde bir tek inkârcı bırakma."

 
71:27 "Onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve ancak bayağı inkârcılar doğururlar."

 
71:28 "Efendim, beni, anamı babamı, inanan olarak evime girenleri, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin ise ancak yıkımlarını arttır."