70 - Yükseliş Yolları

 
70:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
70:1 Sorgulayan birisi, gerçekleşecek azabı sordu.

 
70:2 Onu inkârcılardan savacak kimse yoktur.

 
70:3 Yükseliş Yollarının Sahibi olan TANRI’dandır.

 
70:4 Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit birgün içinde O'na yükselir.

 
70:5 Şimdi sen güzelce sabret.

 
70:6 Onlar onu uzak görüyorlar.

 
70:7 Biz ise onu yakın görüyoruz.

 
70:8 Gün gelecek, gök erimiş maden gibi.

 
70:9 Dağlar ise atılmış yün gibi olur.

 
70:10 Dost dostun durumunu sormaz.

 
70:11 Birbirlerine gösterilirler. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister: Oğullarını,

 
70:12 Eşini, kardeşini,

 
70:13 Kendisini yetiştiren tüm akrabalarını,

 
70:14 Ve yeryüzünde bulunan herkesi, ki kurtulsun.

 
70:15 Hayır, o alevli ateştir.

 
70:16 Yakmak için isteklidir…

 
70:17 Çağırır, sırtını dönüp gideni,

 
70:18 Toplayıp kasaya saklayanı.

 
70:19 Doğrusu insan endişeli bir karaktere sahiptir.

 
70:20 Kendisine kötülük dokunduğu zaman ümidini keser.

 
70:21 Kendisine iyilik dokunduğu zaman ise cimridir.

 
70:22 Ancak namaz kılanlar hariç:

 
70:23 Onlar ki namazlarını kaçırmazlar;

 
70:24 Paralarında bilinen bir pay (zekat) ayrılmıştır,

 
70:25 İsteyen yoksula ve yoksuna…

 
70:26 Onlar Din Gününü doğrularlar;

 
70:27 Efendi’lerinin azabından çekinirler;

 
70:28 Efendi’lerinin azabına güven olmaz.

 
70:29 Onlar cinsel ilişkiden sakınırlar;

 
70:30 Ancak eşleri, yani yeminlerinin/anlaşmalarının hak sahibi oldukları hariç; onlardan dolayı yerilmezler

 
70:31 bunun ötesini arayanlar ise aşırı gidenlerdir.

 
70:32 Onlar güvenilirdirler, sözlerine bağlıdırlar;

 
70:33 Gereği gibi tanıklıkta bulunurlar;

 
70:34 Namazlarına özen gösterirler.

 
70:35 Onlar bahçelerde ağırlanırlar.

 
70:36 Peki şimdi inkârcılara ne oluyor da senin önünde koşuşuyorlar?

 
70:37 Sağdan, soldan gruplar halinde…

 
70:38 Her biri, nimet bahçesine sokulacağını mı umuyor?

 
70:39 Asla; biz onları yarattık, bildikleri şeyden…

 
70:40 Doğuların ve Batıların Efendisine and olsun; bizim gücümüz yeter…

 
70:41 Onları, kendilerinden daha iyilerle değiştirmeye… Bizi kimse yenemez.

 
70:42 Bırak onları, kendilerine söz verilen gün ile karşı karşıya gelinceye kadar dalsınlar, oynasınlar.

 
70:43 O gün mezarlarından hızlı hızlı çıkarlar; kurban taşına sürülüyorlarmış gibi…

 
70:44 Gözleri dönmüş, kendilerini utanç sarmış olarak. İşte bu, onlara söz verilmiş olan gündür.