69 - Gerçekleşen

 
69:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
69:1 Gerçekleşen,

 
69:2 Nedir o gerçekleşen?

 
69:3 Gerçekleşenin ne olduğunu nerden bileceksin?

 
69:4 Semud ve Ad, sarsıcı olayı yalanladı.

 
69:5 Ve Semud o azgın (sarsıntı) ile yok edildi.

 
69:6 Ad ise sert ve azgın bir kasırga ile yok edildi.

 
69:7 Onu, yedi gece ve sekiz gün boyunca üzerlerine bir bela olarak saldı. Halkın, çürümüş hurma gövdeleri gibi yere yıkıldıklarını görürsün.

 
69:8 Onların hiçbir kalıntısını görüyor musun?

 
69:9 Firavun, ondan öncekiler ve altüst olan (Sodomlu)lar da kötülük işlemişti.

 
69:10 Efendi’lerinin elçisine isyan ettiler. Bunun sonucu olarak da onları şiddeti gittikçe artan bir biçimde yakalamıştı.

 
69:11 Su taşınca sizi akıp giden üzerinde taşımıştık.

 
69:12 Ki o size bir ders olsun ve dinleyen kulaklar anlasın.

 
69:13 Boruya bir kere üfürüldüğünde,

 
69:14 Yer ve dağlar bir kere kaldırılıp, birbirine çarpılarak öğütüldüğünde,

 
69:15 İşte o gün, olacak olan olmuştur.

 
69:16 Ve o gün, gök zayıf düşerek bölünmüştür.

 
69:17 Melekler her yandadır. Ve sonra Efendinin yönetimi, sekiz (evren)i kapsar.

 
69:18 O gün, ortaya çıkarılırsınız ve hiçbir şeyiniz gizli kalmaz.

 
69:19 Kitabı sağından verilen, "Alın kitabımı okuyun" der,

 
69:20 "Hesabımla karşılaşacağımı bekliyordum."

 
69:21 O mutlu bir yaşantı içindedir,

 
69:22 Yüksek bir bahçede,

 
69:23 Meyveleri ulaşılabilinecek mesafededir.

 
69:24 Geçmiş günlerinizde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin, için.

 
69:25 Kitabı solundan verilenlere gelince, onlar, "Keşke kitabım bana verilmeseydi" der,

 
69:26 "Hesabımın ne olduğunu öğrenmeseydim."

 
69:27 "Keşke ölümüm, sonum olsaydı."

 
69:28 "Param bana yaramadı."

 
69:29 "Tüm gücümü yitirdim."

 
69:30 Yakalayın, bağlayın onu.

 
69:31 Ve sonra cehennemde yakın.

 
69:32 Sonra, onu yetmiş arşın boyunda bir zincire vurun.

 
69:33 Çünkü o, Yüce TANRI’ya inanmıyordu.

 
69:34 Yoksullara yedirmeye de çalışmıyordu.

 
69:35 Bu yüzden onun buralarda bir dostu yoktur.

 
69:36 Hiçbir yiyeceği de… İrin hariç,

 
69:37 Onu ancak günahkarlar yer.

 
69:38 Yemin ederim gördüklerinize,

 
69:39 Ve görmediklerinize,

 
69:40 Ki bu şerefli bir elçinin sözüdür.

 
69:41 O bir şair sözü değildir; ne de az inanıyorsunuz?

 
69:42 Kahin sözü de değildir; ne de az düşünüyorsunuz?

 
69:43 Evrenlerin Efendisi'nden indirilmedir.

 
69:44 O bize bazı sözler yakıştırsa,

 
69:45 Biz onu kuvvetle yakalar,

 
69:46 Sonra, ondan vahyi keserdik.

 
69:47 Ve sizden kimse de buna engel olamazdı.

 
69:48 Kuşkusuz bu, doğrular için bir hatırlatmadır.

 
69:49 İçinizden yalanlayanlar olduğunu iyi biliyoruz.

 
69:50 O, inkârcılar için bir üzüntü kaynağıdır.

 
69:51 O, kuşkusuz mutlak gerçektir.

 
69:52 Öyleyse Büyük olan Efendinin ismini yücelt.