67 - Yönetim

 
67:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
67:1 Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir. O her şeye Kadirdir.

 
67:2 Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışlayandır.

 
67:3 O yedi göğü biriyle uyumlu evreler yaratmıştır. Zarif’in yaratışında herhangi bir kusur bulamazsın. Bakışlarını yönelt de bak; herhangi bir çatlak görebiliyor musun?

 
67:4 Sonra tekrar tekrar bak; bakışların usanmış ve yenilmiş olarak sana döner.

 
67:5 En aşağı göğü lambalarla süsledik ve onları sapkınlar için bir taşlama/kovma kıldık. Onlara alevli ateş azabını hazırladık.

 
67:6 Efendi’lerini inkâr edenler cehennem cezasını hak etmişlerdir. Ne kötü bir duraktır.

 
67:7 Oraya atıldıkları zaman, onun kaynayıp tüterken uğultusunu işittiler.

 
67:8 Neredeyse öfkeden patlayacak! İçine her ne zaman bir grup atılsa, oranın gardiyanları, "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sordular.

 
67:9 Onlar da dediler ki, "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti, ama biz yalanladık ve ‘TANRI hiçbir şey indirmemiştir. Siz tümüyle sapıtmışsınız,' dedik."

 
67:10 "Dinleseydik veya aklımızı kullansaydık biz şu ateşin halkı içinde olmazdık" dediler.

 
67:11 Böylece günahlarını itiraf ettiler. Ateşin halkı uzak olsunlar.

 
67:12 Kendi başlarına iken Efendi’lerine saygı duyanlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

 
67:13 İsterseniz sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın; O gizli düşüncelerinizi çok iyi Bilir.

 
67:14 Hiç Yaratan yarattığını bilmez mi? O, Latiftir, Haberdardır.

 
67:15 O ki yeri emriniz altına verdi. Yeryüzünü dolaşın ve onun besinlerinden yiyin. Son dönüş O'nadır.

 
67:16 Göktekinin yere çarpıp, onu sallamayacağından emin misiniz?

 
67:17 Ya da gökten bir fırtınanın sizi biçmeyeceğinden emin misiniz? Uyarıcılarımın değerini bileceksiniz!

 
67:18 Onlardan öncekiler de inkâr etmişti. Beni tanımamak da nasılmış?

 
67:19 Üzerlerinde düzenli sıralar halinde kanat çırpan kuşları görmezler mi? Zarif’ten başkası onları tutmuyor. O her şeyi Görendir.

 
67:20 Zarif’in dışında size yardım edecek o ordularınız nerede? Gerçekten, inkârcılar bir aldanma içindedirler.

 
67:21 O, verdiği besinleri kesse, sizi besleyecek olan kimdir? Gerçekten azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

 
67:22 Yüzüstü sürünen mi, yoksa dosdoğru yol üzerinde düzgün bir biçimde yürüyen mi daha doğru yoldadır?

 
67:23 De ki: "Sizi yaratan, size duyma, görme duyuları ve beyinler veren O'dur. Ne kadar seyrek şükredersiniz!"

 
67:24 De ki: "Sizi yeryüzünde üreten O'dur ve siz O'nun huzurunda toplanacaksınız."

 
67:25 "Doğru iseniz, bu söz ne zaman gerçekleşecek?" derler.

 
67:26 De ki: "Bu bilgi TANRI’nın katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım."

 
67:27 Onu yaklaşırken gördükleri zaman inkârcıların suratı asılır ve onlara "İşte isteyip durduğunuz şey budur" denir.

 
67:28 De ki: "Baksanıza, TANRI yanımdakilerle birlikte beni helak etse de, yahut bize acısa da, inkârcıları acı azaptan kim kurtarabilir?"

 
67:29 De ki: "O Zarif’tir; biz O'na inandık ve O'na güvendik. Kimin gerçekten tam bir sapıklık içinde olduğunu ileride öğreneceksiniz."

 
67:30 De ki: "Hiç düşündünüz mü ki: suyunuz çekilse, size kim temiz bir su getirebilir?"