66 - Yasaklama

 
66:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
66:1 Ey peygamber, sırf eşlerini memnun etmek amacıyla, TANRI’nın sana helal (yasal) kıldığını kendine yasaklıyorsun. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
66:2 TANRI, yeminlerinizi helalleştirmenin yolunu bildirmiştir. Mevlanız (efendiniz) TANRI’dır. O Bilendir, Bilgedir.

 
66:3 Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir hadis(söz) söylemişti. Eşi bunu yayınca, TANRI onu bundan haberdar kıldı. Ona durumun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber konuyu eşine açınca eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi Bilen ve her şeyden Haberdar olan bana bildirdi" diye cevapladı.

 
66:4 İkiniz pişman olup TANRI’ya yönelirseniz kalbiniz yönelmiş olur. Ona (elçiye) karşıt olarak birbirinizi desteklerseniz, onun Mevlası (koruyucusu/efendisi) TANRI’dır; Cibril, doğru inananlar ve melekler de onu destekler.

 
66:5 Sizi boşarsa, Efendisi ona, belki sizin yerinize sizden daha iyi, (Tanrı'ya) teslim olanlar, inananlar, adayanlar, yönelenler, hizmet edenler, aktif olanlar, duyarlılar ve öncüler verir.

 
66:6 Ey inananlar, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Ateşin üzerinde sert ve güçlü melekler olup, TANRI’nın buyruğuna karşı gelmezler ve kendilerine ne emredilmişse onu uygularlar.

 
66:7 Ey inkârcılar, bugün özür beyan etmeyin. Siz, ancak yapmış olduklarınızın karşılığını görmektesiniz.

 
66:8 Ey inananlar, TANRI’ya yürekten pişman olup yönelin ki Efendiniz kötülüklerinizi örtsün ve altından ırmaklar akan bahçelere soksun. TANRI, o gün peygamberi ve beraberinde bulunanları utandırmaz. Işıkları, önlerinden sağ yanlarına doğru yayılır ve, "Efendimiz, bizim için ışığımızı tamamla ve bizi bağışla; sen her şeye gücü yetensin" derler.

 
66:9 Ey peygamber, gerçeği gizleyenlere ve ikiyüzlülere karşı savaşım ver ve onlara karşı sert davran. Yerleri cehennemdir. O ne kötü duraktır.

 
66:10 TANRI inkârcılara, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verir. İki doğru kulumuzun nikahı altında bulunuyorlardı; ancak onlara ihanette bulundular. Kocaları TANRI’dan gelen hiçbir şeyi o ikisinden savamadı. İkisine de "Girenlerle birlikte cehenneme girin" denildi.

 
66:11 TANRI inananlara, Firavunun hanımını örnek verir. O, "Efendim, benim için bahçede bir ev kur ve beni Firavundan ve yaptıklarından kurtar; beni bu zalim halktan kurtar" demişti.

 
66:12 Ve İmran kızı Meryem de… O, iffetini korudu, biz de ruhumuzdan ona üfledik. O Efendisinin kelimelerini ve kitaplarını onayladı; itaat edenlerden oldu.