65 - Boşanma

 
65:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
65:1 Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman boşama sürelerini gözetin ve bu süreyi iyice hesaplayın. Efendiniz olan TANRI’yı dinleyin. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar (kötü davranarak onları buna zorlamayın). Ancak kanıtlanmış bir zina işlemeleri bunun dışındadır. TANRI’nın yasası budur. Kim TANRI’nın yasasını çiğnerse kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin, belki TANRI bundan sonra (olumlu) bir iş ortaya çıkarır.

 
65:2 Sürelerini doldurdukları zaman, onları güzelce tutun, yahut güzelce ayırın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de bu işleme tanık tutun. Tanıklığı TANRI için yapınız. İşte bu, TANRI’ya ve ahiret gününe inananlar için bir öğüttür. Kim TANRI’yı sayıp dinlerse ona bir çıkış yolu yaratır.

 
65:3 Ve beklemediği yerden ona rızık verir. Kim TANRI’ya güvenirse O, ona yeter. TANRI buyruğunu yerine getirendir. TANRI her şey için bir ölçü koymuştur.

 
65:4 Menopoz dönemine girerek aybaşından kesilen kadınlarınıza gelince, kuşkunuz varsa, bekleme süreleri üç aydır. Aybaşı hali görmeyip gebe olanların süresi, yüklerini bırakmalarıyla sona erer. Kim TANRI’yı dinlerse, onun işini kolaylaştırır.

 
65:5 Bu, TANRI’nın size indirdiği emridir. Kim TANRI’yı dinlerse onun kötülüklerini örter ve ödülünü büyütür.

 
65:6 O kadınları, gücünüz oranında, oturduğunuz yerde oturtun. Ayrılmaya zorlamak için onları rahatsız etmeyin. Gebe iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onların geçimlerini sağlayın. Sizin için emzirirlerse ücretlerini ödeyin. Aranızda güzel bir ilişki kurun. Güçlükle karşılaşırsanız, onu başka bir kadın emzirecektir.

 
65:7 Varlıklı kimse varlığı oranında nafaka yardımında bulunsun. Dar gelirli ise, TANRI’nın kendisine verdiğinden versin. TANRI bir kimseye vermiş olduğundan fazla bir sorumluluk yüklemez. TANRI zorluktan sonra kolaylık getirecektir.

 
65:8 Nice kentler, Efendi’lerinin ve O'nun gönderdiği elçilerin emirlerine baş kaldırdı. Sonunda biz de onları çetin bir hesaba çektik ve onları görülmemiş biçimde cezalandırdık.

 
65:9 Kararlarının sonucunu tattılar. Kararlarının sonucu bir hüsran oldu.

 
65:10 TANRI onlar için çetin bir ceza hazırlamıştır. Öyleyse, ey akıl sahibi inananlar, TANRI’yı dinleyiniz. TANRI size bir mesaj…

 
65:11 Bir elçi indirmiştir. İnanıp doğru davrananları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size TANRI’nın apaçık işaretlerini okur. Kim TANRI’ya inanır ve doğru davranırsa onu içinde ırmaklar akan bahçelere sokar; orada ebedi kalırlar. TANRI ona güzel rızık vermiştir.

 
65:12 Yedi göğü ve yerden/topraktan da o kadar yaratan TANRI’dır. Buyruklar onların arasında akıp durur. Böylece TANRI’nın her şeye gücü yettiğini ve TANRI’nın her şeyi bilgiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz.