64 - Aldanma

 
64:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
64:1 Göklerde ve yerde ne varsa TANRI’yı yüceltir. Yönetim O'nundur, övgü O'nadır. O her şeye Gücü yetendir.

 
64:2 Sizi O yarattı. Sonra kiminiz inkârcı olur, kiminiz de inanır. TANRI tüm yaptıklarınızı Görendir.

 
64:3 Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmış, size biçim vermiş ve biçiminizi güzelleştirmiştir. Dönüş O'nadır.

 
64:4 Göklerde ve yerde olanları bilir; sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. TANRI gizli düşüncelerinizi çok iyi bilir.

 
64:5 Daha önce inkâr edip de yaptıklarının karşılığını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlara acı bir azap vardır.

 
64:6 Çünkü, elçileri onlara apaçık kanıtlarla gidiyorlar ve onlar ise, "Bize doğru yolu bir insan mı gösterecek?" diyorlardı. Böylece inkâr edip yüz çeviriyorlardı. TANRI hiçbir şeye muhtaç değildir. TANRI Zengindir, Övülendir.

 
64:7 İnkarcılar, diriltilmeyeceklerini ileri sürerler. De ki: "Evet, Efendime and olsun diriltileceksiniz ve sonra yaptıklarınız size bildirilecektir. Bu, TANRI’ya kolaydır.

 
64:8 TANRI’ya, elçisine ve indirdiğimiz bu ışığa inanınız. TANRI yaptıklarınızdan Haberdardır.

 
64:9 Gün gelir, sizi toplanma günü için toplarız. Bu, aldanma günüdür. Kim TANRI’ya inanır ve doğru davranırsa, kötülüklerini örter ve onu altından ırmaklar akan bahçelere sokar. Orada ebedi kalırlar. Büyük başarı işte budur.

 
64:10 İnkar edenler, işaretlerimizi yalanlayanlar ateşin halkıdır; orada ebedi kalıcıdırlar. Ne kötü bir varış noktasıdır!

 
64:11 Başa ne gelirse TANRI’nın izniyledir. Kim TANRI’ya inanırsa, gönlüne yön gösterir. TANRI her şeyi bilendir.

 
64:12 TANRI’ya uyunuz, elçisine uyunuz. Yüz çevirirseniz, elçimizin görevi açıkça bildirmekten ibarettir.

 
64:13 TANRI: O'ndan başka tanrı yoktur. İnananlar yalnız TANRI’ya güvenmelidirler.

 
64:14 Ey inananlar, eşleriniz ve çocuklarınız size düşman olabilirler. Öyleyse onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü davranır ve bağışlarsanız, elbette TANRI da Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
64:15 Paralarınız ve çocuklarınız bir sınavdır. Büyük ödül TANRI’nın yanındadır.

 
64:16 Gücünüz yettiği kadar TANRI’yı sayın. Dinleyin, itaat edin ve kendi yararınız için yardımda bulununuz. Ruhunun bencillik ve cimriliğinden korunanlar başaranlardır.

 
64:17 TANRI’ya güzel bir ödünç sunarsanız, O da onu sizin için katlar ve sizi bağışlar. TANRI Değer verir, Merhametlidir.

 
64:18 Gizliyi ve açığı Bilendir; Üstündür, Bilgedir.