60 - Sorgulanan

 
60:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
60:1 Ey inananlar, benim düşmanımı ve sizin düşmanınızı dost edinmeyin. Size gelen gerçeği inkâr etmiş ve Efendiniz olan TANRI’ya inandığınız için elçiyi ve sizi (ülkenizden) çıkarmış oldukları halde siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Rızamı kazanmak için yolumda bir cihada çıktıysanız, onları nasıl gizlice sevebilirsiniz? Oysa ben, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da çok iyi bilirim. Sizden kim böyle davranırsa doğru yoldan sapmış olur.

 
60:2 Sizi ele geçirseler size düşman kesilirler ve elleriyle, dilleriyle sizi incitirler. İnkar etmenizi isterler.

 
60:3 Yakınlarınız ve çocuklarınız size yarar sağlamaz. Diriliş günü sizi yargılar. TANRI yaptıklarınızı Görendir.

 
60:4 Sizin için İbrahim ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Onunla beraber olanlar, halklarına, "Biz, sizden ve sizin TANRI’nın dışında hizmet ettiklerinizden uzağız. Sizi tanımıyoruz. Yalnız TANRI’ya inanıncaya kadar bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık ve nefret belirmiştir. Ne var ki, İbrahim'in babasına "Senin bağışlanman için dua edeceğim, fakat TANRI’dan gelecek hiçbir şeye karşı seni koruyamam." Biçimindeki sözü (bir hata olarak) bunun dışındaydı. "Efendimiz, sana güvendik, sana yöneldik ve sonunda sana döneceğiz."

 
60:5 "Efendimiz, inkârcılar için bizi bir sınanma aracı kılma, bizi bağışla. Efendimiz sen Üstünsün, Bilgesin."

 
60:6 TANRI’yı ve Ahiret Gününü arzu edenleriniz için onlarda güzel bir örnek vardır. Yüz çevirenlere gelince, Zengin ve Övgüye layık olan sadece TANRI’dır.

 
60:7 Belki de TANRI sizinle onlar arasındaki düşmanlığı sevgiye çevirir. TANRI Kadirdir. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
60:8 TANRI, din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. TANRI adaletli davrananları sever.

 
60:9 Ancak TANRI, sadece, sizinle din uğrunda savaşan, sizi yurdunuzdan çıkaran ve sizin çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmanızı yasaklar. Onları dost edinenler zalimlerdir.

 
60:10 Ey inananlar, inanan göçmen kadınlar size sığındığında onları sorgulayın. TANRI onların inançlarını çok iyi bilir. İnandıklarını anlarsanız, onları gerçeği gizleyenlere geri göndermeyin. Ne bunlar o inkârcılara helaldir ne de onlar bunlara helaldir. İnkarcıların harcadığı mehirlerini onlara geri verin. Mehirlerini ödediğiniz taktirde bunlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. İnkarcı kadınları sorumluluğunuzda tutmayın. Onlara harcadığınız mehirlerinizi isteyebilirsiniz, onlar da verdikleri mehirlerini isteyebilirler. Bu, TANRI’nın hükmüdür. O, aranızda yargıda bulunur. TANRI Bilendir, Bilgedir.

 
60:11 Gerçeği gizleyenlere katılan eşleriniz yoluyla bir şeyler yitirdikten sonra (ganimet veya size katılanlar yoluyla bir şeyler kazanıp) üstün gelirseniz, eşlerini yitirmiş olanlara, onların harcamış oldukları mehir kadar verin. İnandığınız TANRI’yı sayıp dinleyin.

 
60:12 Ey peygamber, inanan kadınlar sana geldiklerinde, TANRI’ya hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, bir iftira uydurup getirmemek ve doğru işlerde sana karşı gelmemek üzere yemin edip söz verirlerse onların sözünü kabul et ve onlar için TANRI’dan bağışlanma dile. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
60:13 Ey inananlar, TANRI’nın kendilerine kızgın olduğu bir topluluğu dost edinmeyin. İnkarcılar, mezardakilerden nasıl umut kesmişlerse onlar da ahiretten öylesine umut kesmişlerdir.