59 - Sürgün

 
59:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
59:1 Göklerde ve yerde ne varsa TANRI’yı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

 
59:2 O ki, kitap halkından inkârcı olanları ilk sürgün için ülkelerinden çıkarmıştır. Onların çıkacağını hiç beklemiyordunuz. Kalelerinin kendilerini TANRI’dan koruyacağını sandılar. Ancak TANRI onlara ummadıkları bir yerden geldi ve kalplerine korku saldı. Böylece evlerini kendi elleriyle ve inananların elleriyle yıkıyorlar. Ey görüş sahipleri ibret alınız.

 
59:3 TANRI onları ayrılmaya zorlamasaydı, bu dünyada cezalandıracaktı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır.

 
59:4 Çünkü onlar TANRI’ya ve elçisine karşı geldiler. Kim TANRI’ya karşı gelirse TANRI’nın cezalandırması çetindir.

 
59:5 Bir ağacı kesseniz de yahut gövdesi üzerinde bıraksanız da bu TANRI’nın arzusuna göredir. O, yoldan çıkanları alçaltacaktır.

 
59:6 TANRI’nın onlardan alıp elçisine verdikleri için, siz at ve deve sürmediniz; ama TANRI elçisini dilediğinin üstüne gönderir. TANRI her şeye kadirdir.

 
59:7 TANRI’nın o ülkelerin halklarından elçisine ganimet bıraktığı şeyler TANRI’nın ve elçisinindir. Yani akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verilmelidir ki zenginlerinizin arasında tekelleşmesin. Elçinin size verdiğini alın; ancak onun size vermediğinden uzak durun. TANRI’yı dinleyin. TANRI’nın cezalandırması çetindir.

 
59:8 TANRI’nın lütuf ve rızasını aradıkları, TANRI’yı ve elçisini destekledikleri için yurtlarından ve mallarından edilmiş bulunan göçmenlerin fakirlerine... Doğru olanlar bunlardır.

 
59:9 Onlardan önce yurt ve inanç sahibi olanlar, kendilerine göç edenleri severler ve verdiklerinden ötürü içlerinde bir burukluk duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç içinde bile olsalar onları kendilerinden önde tutarlar. Doğrusu, ruhlarının bencilliğinden korunanlar kurtulanlardır.

 
59:10 Onlardan sonra gelenler, "Efendimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla; kalbimizi inananlara karşı kin beslemekten koru. Efendimiz, sen Merhametlisin, Şefkatli’sin" derler.

 
59:11 İkiyüzlü davrananlara dikkat etmedin mi? Kitap halkından inkârcı olan arkadaşlarına, "Çıkartılırsanız biz de sizinle birlikte çıkacağız ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye itaat etmeyeceğiz. Sizinle savaşılırsa, kesinlikle sizi destekleyeceğiz" demektedirler. TANRI onların yalancı olduğuna tanıklık eder.

 
59:12 Doğrusu, onlar çıkarılsalar, onlarla birlikte çıkmazlar. Onlarla savaşılırsa, onları desteklemezler. Destekleseler bile arkalarını dönüp kaçarlar, sonra yardım görmezler.

 
59:13 Kalplerine, TANRI’dan daha çok siz korku salıyorsunuz. Çünkü onlar anlayışsız bir topluluktur.

 
59:14 Onlar, iyi korunmuş kentlerde veya duvarların ardında olmaları haricinde bir araya gelip sizinle savaşamazlar. Aralarındaki çekişmeleri çetindir. Onları birlik sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Çünkü onlar, akıllarını kullanmayan bir topluluktur.

 
59:15 Kendilerinden kısa bir süre önce geçmiş olanlara benziyorlar. Onlar, işlediklerinin karşılığını tatmışlar ve acı bir azabı hak etmişlerdi.

 
59:16 Onlar tıpkı sapkın gibidir: İnsana, "İnkar et" der. Sonra o inkâr edince de "Benim seninle bir ilişkim yok. Ben, Evrenlerin Efendisi TANRI’dan korkarım" der.

 
59:17 Her ikisi de ebedi kalacakları ateşte son buldular. Zalimlerin cezası işte böyledir.

 
59:18 Ey inananlar, TANRI’yı sayıp dinleyin. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. TANRI’yı sayıp dinleyin. TANRI yaptıklarınızdan haberdardır.

 
59:19 TANRI’yı unuttukları için O'nun da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmışlardır.

 
59:20 Bahçe halkıyla cehennem halkı bir olamaz; kazananlar ancak bahçe halkıdır.

 
59:21 Bu Kuran'ı bir dağın üzerine indirseydik, TANRI’ya olan saygıdan ötürü onun titreyip paramparça olduğunu görecektin. Belki düşünürler diye biz insana böyle örnekler vermekteyiz.

 
59:22 O TANRI’dır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Tüm gizemleri ve açıktakileri Bilendir. O Zariftir, Şefkatli’dir.

 
59:23 O TANRI’dır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Egemendir, Kutsaldır, Barıştır, Güvenlik Sağlayıcıdır, Koruyandır, Üstündür, Güçlüdür, Uludur. TANRI, onların ortak koştuklarından çok üstündür.

 
59:24 O, Yaratan, Vareden ve Biçim veren TANRI’dır. Tüm güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.