58 - Tartışma

 
58:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
58:1 TANRI, kocası hakkında seninle tartışan ve TANRI’ya şikayette bulunan kadının sözlerini işitti. TANRI ikinizin tüm konuştuklarını işitmiştir. TANRI İşitendir, Bilendir.

 
58:2 İçinizden, kadınlarını annelerine benzeterek yabancılaştıranlar bilirler ki onlar anaları değildir. Anneleri kendilerini doğuranlardır. Söyledikleri kötü ve asılsız bir sözdür. TANRI Affedendir, Bağışlayandır.

 
58:3 Kadınlarını annelerine benzeterek yabancılaştırdıktan sonra sözlerinden dönenler, karılarıyla cinsel ilişkiye girmeden önce bir köleyi özgürlüğe kavuştursunlar. Size öğütlenen budur. TANRI yaptığınız her şeyi haber alır.

 
58:4 Azad edecek bir köle bulamayan, cinsel ilişkiden önce üst üste iki ay boyunca oruç tutmalı. Buna güç yetiremeyen ise altmış yoksulu doyurmalı. TANRI’ya ve elçisine inanmalısınız. Bunlar, TANRI’nın belirlediği sınırdır. İnkarcılar acı bir azaba mahkûm olmuşlardır.

 
58:5 TANRI’ya ve elçisine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldıysa öylece alçaltılacaklardır. Biz, apaçık işaretler indirmiş bulunuyoruz. İnkarcılar için utandırıcı bir azap vardır.

 
58:6 Gün gelir TANRI onları topluca diriltir ve sonra yapmış olduklarını kendilerine haber verir. Onlar unutsalar da TANRI onları saymıştır. TANRI her şeye tanıktır.

 
58:7 TANRI’nın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini anlamaz mısın? Üç kişi gizli konuşsa, mutlaka O onların dördüncüsüdür. Beş kişi olsalar, mutlaka O onların altıncısıdır. İster bundan az veya çok ve nerede olursa olsunlar, O onlarla beraberdir. Sonra diriliş gününde onlara yaptıklarını haber verir. TANRI her şeyi Bilendir.

 
58:8 Gizli toplantılar yapmaktan yasaklandıkları halde hâlâ yasaklandıkları işte ısrar edenler dikkatini çekmedi mi? Onlar günah işlemek, düşmanlıkta bulunmak ve elçiye itaatsizlik etmek amacıyla kulis yapıyorlar. Sana geldiklerinde, senin için TANRI’nın belirlemediği bir şekilde yaşama diliyorlar. Kendi aralarında, "Söylediklerimizden ötürü TANRI bizi cezalandırsa ya!" derler. Cehennem onlara yeter. Orada yanarlar; ne kötü bir duraktır orası.

 
58:9 Ey inananlar, gizli görüştüğünüz vakit günah, düşmanlık ve elçiye isyan için konuşmayın; iyilik ve doğruluk için konuşun. Huzuruna toplanacağınız TANRI’yı dinleyin.

 
58:10 Komplo toplantıları sapkındandır. Bu yolla inananları incitmek ister. Oysa TANRI’nın izni olmadan onlara hiçbir zarar veremez. İnananlar TANRI’ya güvensinler.

 
58:11 Ey inananlar, toplantılarda size "Yer açınız" dendiğinde yer açınız ki TANRI ta size yer açsın. Size, "Kalkınız" dendiğinde kalkınız ki TANRI da içinizdeki inananları ve kendilerine bilgi verilenleri derecelerle yükseltsin. TANRI tüm yaptıklarınızdan haberdardır.

 
58:12 Ey inananlar, elçiyle özel görüşme yapacağınız zaman, görüşmenizden önce (yoksullara) bir sadaka verin. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Veremiyorsanız, TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
58:13 Özel görüşmenizden önce bir sadaka vermekten çekindiniz mi ki onu uygulamadınız? TANRI tövbenizi kabul eder. Namazı gözetin, zekatı verin, TANRI’ya ve elçisine uyun. TANRI yaptıklarınızdan haberdardır.

 
58:14 TANRI’nın kendilerine kızgın olduğu bir topluluğu dost edinenlere dikkat etmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardandır. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler!

 
58:15 TANRI onlar için çetin bir ceza hazırlamıştır. Yaptıkları ne kadar da kötüdür.

 
58:16 Anlaşmalarını/yeminlerini kalkan edinerek TANRI’nın yolundan saptırdılar. Onlar alçaltıcı bir azabı haketmişlerdir.

 
58:17 Ne paraları, ne de evlatları, onları TANRI’dan kurtaramayacaktır. Onlar cehennem halkıdırlar ve orada ebedi kalıcıdırlar.

 
58:18 Gün gelecek, TANRI hepsini diriltecek ve şimdi size yemin ettikleri gibi O'na da yemin edeceklerdir. Kendilerinin (doğru) bir şey üzerinde olduklarını sanıyorlar! Doğrusu, onlar yalancılardır.

 
58:19 Sapkın onları sahiplenmiş ve onlara TANRI’nın mesajını unutturmuştur. Onlar sapkının partisidir. Sapkının partisi kesinlikle kaybedecektir.

 
58:20 TANRI’ya ve elçisine karşı gelenler, alçaklardandır.

 
58:21 TANRI, "Ben ve benim elçilerim kazanacaklardır" diye yazmıştır. TANRI Güçlüdür, Üstündür.

 
58:22 TANRI’ya ve ahiret gününe inanmış bir topluluk göremezsin ki, TANRI’ya ve elçisine karşı gelenleri dost edinsin. Hatta onlar, kendilerinin anaları, babaları, çocukları, oğulları, kardeşleri ve akrabaları bile olsa… İnanmayı kalplerine yazmış ve katından bir vahiyle desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları bahçelere sokar. TANRI onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. Onlar TANRI’nın partisidir. Hiç kuşkusuz, TANRI’nın partisi kazanacaktır.