57 - Demir

 
57:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
57:1 Göklerde ve yerde ne varsa TANRI’yı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

 
57:2 Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Yaşatır, öldürür. O her şeye gücü yetendir.

 
57:3 O ilktir, sondur. O en dıştakidir, en içtekidir. O her şeyi bilir.

 
57:4 O'dur gökleri ve yeri altı günde yaratan ve daha sonra tüm otoriteyi kuran. Yere giren ve ondan çıkanı, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. TANRI tüm yaptıklarınızı görendir.

 
57:5 Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Her şey TANRI ‘a havale edilir.

 
57:6 Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin içindekini bilir.

 
57:7 TANRI’ya ve elçisine inanın ve yönetiminize verdiği şeylerden yardım için verin. Sizden inanıp yardım edenler için büyük bir ödül vardır.

 
57:8 Efendinize inanmanız için elçi sizi çağırdığı halde size ne oluyor ki hâlâ TANRI’ya inanmıyorsunuz? Hem O, sizden söz almıştı, eğer inanıyorsanız.

 
57:9 Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık işaretleri indiren O'dur. Kuşkusuz TANRI size karşı Merhametlidir, Şefkatli’dir.

 
57:10 Size ne oluyor ki TANRI yolunda harcamıyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin zenginlikleri TANRI’nındır. Zaferden önce harcayıp savaşanlarınız, daha sonra harcayıp savaşanlarla bir olmazlar; onlardan daha üstündürler. TANRI her birine kurtuluşu söz vermiştir. TANRI tüm yaptıklarınızdan haberdardır.

 
57:11 Kim (doğru davranarak) TANRI’ya güzel bir borç verirse, karşılığını kat kat alır ve cömert bir ödül kazanır.

 
57:12 İnanan erkeklerin ve kadınların ışıklarının önlerinden ve sağ yanlarından yayıldığını gördüğün gün, "Müjde! Bugün, sürekli olarak kalacağınız altlarından ırmaklar akan bahçeler var. Bu, en büyük zaferdir.

 
57:13 O gün, ikiyüzlü erkekler ve kadınlar inananlara, "Bize bakın da sizin ışığınızdan alalım" diyecekler. Onlara, "Geriye dönün de ışık arayın" denir. Aralarına, iç taraftaki merhametle, dış taraftaki azabı ayıran kapılı bir engel konacaktır.

 
57:14 "Biz sizinle birlikte değil miydik?" diye onlara seslenirler. "Evet" derler, "Ancak siz kendinizi kandırdınız, beklediniz, kuşkular beslediniz ve TANRI’nın kararı gelinceye kadar kuruntularla oyalandınız. Kandırıcı, sizi TANRI hakkında yanılttı."

 
57:15 Bugün ne sizden ne de inkâr edenlerden bir fidye kabul edilmez. Yeriniz cehennemdir; Mevlanız odur. Ne kötü bir duraktır.

 
57:16 İnananlar için TANRI’nın mesajına ve inen gerçeğe gönüllerini açmanın vakti gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilmiş olanlar gibi olmasınlar; onların üzerinden uzun zaman geçince kalpleri katılaşmıştı. Onların çoğunluğu yoldan çıkmış kimselerdir.

 
57:17 Biliniz ki TANRI ölümünden sonra yeri diriltir. Düşünesiniz diye size işaretleri böyle açıklıyoruz.

 
57:18 Sadaka veren erkekler ve kadınlar, TANRI’ya güzel bir borç vermişlerdir. Onlara kat kat ödenir ve onlar cömert bir ödül haketmişlerdir.

 
57:19 TANRI’ya ve elçisine inananlar, dosdoğru olanlar ve tanıklardır. Efendi’leri katında onlar için ödülleri ve ışıkları vardır. İnkar edip işaretlerimizi yalanlayanlar ise cehennem halkıdır.

 
57:20 Bilesiniz ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, para ve çocuk çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, inkârcıların hoşuna giden bir bitkiyi yetiştiren bir yağmura benzer. Ne var ki daha sonra o bitki kurur, sararır ve sonunda çerçöp olur. Ahirette ise TANRI’dan çetin bir azap, bir bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı, kandıran, geçici bir zevkten ibarettir.

 
57:21 Efendinizden bir bağışlanmaya ve genişliği gökler ve yer kadar olan bir bahçeye koşun. TANRI’ya ve elçisine inananlar için hazırlanmıştır. Bu, TANRI’nın dilediğine ve/veya dileyene verdiği lütfudur. TANRI Büyük Lütuf sahibidir.

 
57:22 Yeryüzünde ve aranızda oluşan hiçbir şey yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta kayıtlı olmasın. Bu, kuşkusuz TANRI için çok kolaydır.

 
57:23 Bu, yitirdiğiniz bir şey için üzülmemeniz ve O'nun size verdiği nimetlerle de şımarmamanız içindir. TANRI kendini beğenip övünenleri sevmez.

 
57:24 Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimri olmayı öğütlerler. Kim yüz çevirirse, kuşkusuz TANRI Zengindir, Övgüye layık olandır.

 
57:25 Şüphesiz elçilerimizi apaçık kanıtlarla gönderdik ve onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti ayağa kaldırsın. İçinde şiddetli bir güç ve insanlar için menfaatler bulunan demiri de indirdik ki TANRI kendisine ve görünmeyen elçilerine kimin yardım edeceğini ortaya çıkarsın. TANRI Güçlüdür, Üstündür.

 
57:26 Biz Nuh'u, İbrahim'i gönderdik, soylarına peygamberlik ve kitap bağışladık. Bir kısmı doğruyu buldu; ama onlardan çoğu yoldan çıkmışlardı.

 
57:27 Sonra onların peşinden, ard arda elçilerimizi gönderdik. Meryemoğlu İsa'yı da gönderdik ve ona İncil'i verdik. Onu izleyenlerin gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Fakat, bizim kendileri için onaylamadığımız bir ruhbanlık uydurdular. Halbuki onlardan sadece TANRI’yı hoşnut edecek hususlara uymalarını istemiştik. Üstelik ruhbanlığa hakkıyla da uymadılar. Aralarından inananlara ödüllerini verdik; ancak çokları yoldan çıkmışlardı.

 
57:28 Ey inananlar, TANRI’yı sayıp dinleyin ve elçisine inanın ki rahmetinden size iki pay versin, size, aydınlığında yürüyeceğiniz bir ışık bağışlasın ve sizi bağışlasın. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
57:29 Böylece kitap halkı bilsin ki onlar TANRI’nın lütfunu tekelleştiremezler, tüm lütuf TANRI’nın elindedir, onu dilediğine ve/ veya dileyene verir. TANRI Büyük Lütuf Sahibidir.