55 - Zarif (Rahman)

 
55:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
55:1 Zarif,

 
55:2 Kuran'ı öğretti.

 
55:3 İnsanı yarattı.

 
55:4 Ona açıklamayı öğretti.

 
55:5 Güneş ve ay bir hesap iledir.

 
55:6 Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler.

 
55:7 Göğü yükseltti ve ölçüyü/dengeyi koydu.

 
55:8 Ki ölçüyü aşmayasınız.

 
55:9 Ölçüyü adaletle gözetiniz; ölçüyü kaybetmeyiniz.

 
55:10 Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı.

 
55:11 Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları vardır.

 
55:12 Kabuklu taneler ve baharatlar.

 
55:13 (Ey insanlar ve cinler), Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:14 İnsanı, çömlek gibi kuru bir çamurdan yarattı.

 
55:15 Cinleri de dumansız ateşten yarattı.

 
55:16 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:17 İki doğunun ve iki batının Efendisi.

 
55:18 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:19 İki denizi salmıştır; birbirlerine kavuşuyorlar.

 
55:20 Aralarında bir engel vardır; birbirinin sınırını aşıp karışmazlar.

 
55:21 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:22 İkisinden de inci ve mercan çıkar.

 
55:23 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:24 Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler O'nundur.

 
55:25 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:26 Üzerinde bulunan herkes ölümlüdür.

 
55:27 Sadece Görkemli ve Onurlu Efendinin varlığı kalıcıdır.

 
55:28 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:29 Göklerde ve yerde olan herkes O'na yalvarır. O her gün kesintisiz kontrol etmektedir.

 
55:30 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:31 Ey sorumlu iki topluluk, sizi elbette sorguya çekeceğiz.

 
55:32 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:33 Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin çaplarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz.

 
55:34 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:35 Üzerinize ateşten toplar ve ışınlar gönderilir; yardım görmezsiniz.

 
55:36 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:37 Gök parçalanıp da, yağ gibi eridiği ve kırmızı bir güle dönüştüğü zaman…

 
55:38 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:39 O gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz.

 
55:40 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:41 Suçlular yüzlerinden tanınır ve yaka paça götürülürler.

 
55:42 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:43 İşte bu, suçluların yalanlayıp durduğu cehennemdir.

 
55:44 Onunla kaynar su arasında dönüp dolaşırlar.

 
55:45 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:46 Efendisinin görkeminden korkan (cin ve insan)lar için iki bahçe vardır.

 
55:47 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:48 Türlü besinlerle doludur her ikisi.

 
55:49 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:50 İçlerinde akan pınarlar vardır.

 
55:51 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:52 İkisinde de her meyveden iki çeşit vardır.

 
55:53 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:54 Astarları atlastan yataklara yaslanırlar, her iki bahçenin meyveleri pek yakındır.

 
55:55 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:56 Oralarda sarkan meyveler vardır; daha önce ne bir insan ne de bir cin tarafından dokunulmamış.

 
55:57 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:58 Onlar yakut ve mercan gibidirler.

 
55:59 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:60 İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

 
55:61 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:62 O ikisinin ötesinde iki bahçe daha var.

 
55:63 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:64 Yemyeşildirler.

 
55:65 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:66 İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

 
55:67 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:68 Her ikisinde de meyveler, hurmalar ve narlar vardır.

 
55:69 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:70 Her ikisinde de iyilikler, güzellikler vardır.

 
55:71 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:72 Çadırlara kapanmış güzeller

 
55:73 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:74 Daha önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştı.

 
55:75 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:76 Yeşil yastıklara ve işlemeli halılara yaslanırlar.

 
55:77 Efendinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 
55:78 Görkemli ve Onurlu Efendinin ismi ne yücedir!