53 - Yıldız

 
53:0 Şefkatli, Merhametli ALLAH'ın İsmiyle,

 
53:1 Düşerken yıldıza and olsun.

 
53:2 Arkadaşınız ne sapmıştır, ne de azmıştır.

 
53:3 Ne de fanteziden konuşmaktadır.

 
53:4 O ancak ve ancak bildirilen bir vahiydir.

 
53:5 Onu, büyük güce sahip olan öğretmiştir.

 
53:6 Üstün otoritenin sahibi göründü,

 
53:7 En yüksek ufukta.

 
53:8 Sonra inip yaklaştı.

 
53:9 Mesafe iki yay kadar veya daha yakın oldu.

 
53:10 Ve sonra kuluna ne bildirilecekse onu vahyetti.

 
53:11 Gördüğünü gönlü yalanlamadı.

 
53:12 Onun gördüğü hakkında kendisiyle tartışıyor musunuz?

 
53:13 Onu bir kez daha görmüştü.

 
53:14 Son sedir ağacının yanında.

 
53:15 Ki yanında barınılacak bahçe vardır.

 
53:16 Sedir ağacını örtten örttüğünde,

 
53:17 Göz şaşmadı, sınırı da aşmadı.

 
53:18 Efendisinin büyük işaretlerini gördü.

 
53:19 Gördünüz mü güç ve yönetimi?

 
53:20 Ve üçüncüleri olan parayıı?

 
53:21 Erkekler sizin de dişiler O'nun mu?

 
53:22 Ne de insafsız bir paylaşma!

 
53:23 Onlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir ve ALLAH onlar için hiçbir delil indirmemiştir. Kendilerine, Efendi’lerinden bir yol gösterici geldiği halde, sadece kuruntuları ve fantezileri izliyorlar.

 
53:24 İnsan her umduğuna kavuşacak mıdır?

 
53:25 Son da ilk de ALLAH’ındır.

 
53:26 Göklerdeki meleklerin bile şefaati bir yarar sağlamaz. Ancak ALLAH’ın dilediği kimse için izin vermesinden ve O'nun rızasına uygun olduktan sonra…

 
53:27 Ahirete inanmayanlar melekleri dişi olarak nitelemektedirler.

 
53:28 Onların bu konuda bir bilgileri yoktur, sadece sanıları izlemektedirler ve sanılar gerçeğin yerini tutmaz.

 
53:29 Mesajımızdan yüz çeviren ve dünya hayatından başkasını arzulamayan kimseyi önemseme.

 
53:30 İşte onların ulaştıkları bilgilerinin düzeyi budur. Elbette, Efendin yolundan sapanı iyi bilir, doğru yolda olanı da iyi bilir.

 
53:31 Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ındır. Kötülük işleyenleri yaptıklarından dolayı cezalandıracaktır ve güzel davrananları da ödüllendirecektir.

 
53:32 Onlar, büyük günahlardan ve kötülüklerden kaçınırlar, yalnız küçük suçlar işlerler. Efendinin bağışlaması engindir. Sizi topraktan yaratırken ve annelerinizin karınlarında cenin (fetus) durumundayken sizi iyi bilmektedir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. O, doğruları iyi bilir.

 
53:33 Gördün mü o yüz çevireni?

 
53:34 Ender olarak ve pek az verdi.

 
53:35 Gizemlerin bilgisine mi sahiptir ki (geleceği) görüyor?

 
53:36 Ona Musa'nın öğretisi hakkında bilgi verilmedi mi?

 
53:37 Ve sözünü gerçekleştiren İbrahim'in?:

 
53:38 Ki hiçbir kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz,

 
53:39 İnsan için ancak kendi çalışması vardır.

 
53:40 Ve onun çalışması da yakında görülecektir.

 
53:41 Sonra kendisine ödülü tam olarak verilecektir.

 
53:42 Son varış Efendinedir.

 
53:43 O'dur seni güldüren ve ağlatan.

 
53:44 O'dur öldüren ve dirilten.

 
53:45 O'dur iki çifti yaratan; erkeği ve dişiyi…

 
53:46 Atıldığı zaman bir damlacık meniden.

 
53:47 O'na aittir tekrar yaratmak.

 
53:48 O'dur Zengin eden, yoksul yapan.

 
53:49 O'dur Sirius’un(Gökyüzünün En Parlak Yıldızı) Efendisi.

 
53:50 O'dur helak eden eski Ad halkını,

 
53:51 Semud'u da bırakmadı,

 
53:52 Ve ondan önce Nuh'un halkını da; onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.

 
53:53 Yıkılıp batırılmış olanlar (Sodom ve Gomora), en bayağılardı.

 
53:54 Onları örten örttü.

 
53:55 O halde Efendinin hangi nimetlerinden kuşkulanırsın?

 
53:56 Bu uyarıcı, önceki uyarıcılardan biridir.

 
53:57 Yaklaşan, yaklaşmıştır.

 
53:58 O'nu, ALLAH'tan başkası kaldıramaz.

 
53:59 Bu söze mi şaşırıyorsunuz?

 
53:60 Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?

 
53:61 Ve aylak aylak oyalanıyorsunuz?

 
53:62 Haydi ALLAH’a secde edin, kölelik edin.