50 - K

 
50:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
50:1 K(100) <> 100 şanlı Kuran'a and olsun.

 
50:2 İçlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesini tuhaf karşıladılar! Gerçeği Gizleyenler, "Bu tuhaf bir şey" dediler,

 
50:3 "Ölüp toprak olduktan sonra mı? Bu imkansız bir dönüştür."

 
50:4 Yeryüzünün onlardan kimi alıp götürdüğünü bilmişizdir. Yanımızda koruyan bir kayıt vardır.

 
50:5 Oysa onlar gerçek kendilerine geldiği zaman onu yalanladılar; kararsızlık içindedirler.

 
50:6 Üstlerindeki göğe bakmadılar mı, onu hiçbir çatlağı olmadan nasıl yaptık ve onu nasıl süsledik?

 
50:7 Yeri ise yaydık, içine dağlar yerleştirdik ve içinde her çeşit güzel bitkiler yetiştirdik.

 
50:8 Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır.

 
50:9 Ve gökten bereketli bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.

 
50:10 Küme küme tomurcuklara sahip yüksek hurma ağaçları yetiştirdik.

 
50:11 Kullara bir besin olarak. Onunla bölgeyi dirilttik. Yeniden Dirilme de böyledir.

 
50:12 Onlardan önce Nuh'un halkı, Res'liler ve Semud da yalanlamıştı.

 
50:13 Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri…

 
50:14 Eyke'liler ve Tubba' halkı da… Hepsi elçileri yalanladılar. Bunun üzerine tehdidim gerçekleşti.

 
50:15 İlk yaratılıştan yorulduk mu ki? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan kuşku içindedirler.

 
50:16 İnsanı biz yarattık ve onun kendi kendine neyi fısıldadığını iyi biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.

 
50:17 Sağında ve solunda iki melek oturmuş kaydetmektedirler.

 
50:18 Yanında gözetleyen tanıklar olmaksızın ağzından bir söz çıkmaz.

 
50:19 Sonunda ölüm sarhoşluğu gerçekten gelmiştir; işte senin kendisinden kaçıp durduğun şey budur.

 
50:20 Boruya üflenmiştir. Bu, söz verilen gündür.

 
50:21 Her can yanında bir sürücü ve bir tanık ile gelir.

 
50:22 Sen tümüyle bundan gafildin. Şimdi biz örtünü kaldırdık; bugün gözün çelik gibi keskindir.

 
50:23 Yanındaki arkadaşı, "İşte yanımdaki hazır" der.

 
50:24 Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı kafiri(gerçeği gizleyeni),

 
50:25 İyiliği engelleyen, azgın, kuşkucuyu…

 
50:26 O ki TANRI ile birlikte başka tanrı edindi. Onu o çetin cezanın içine atın.

 
50:27 Arkadaşı, "Efendim, ben onu azdırmadım; fakat o kendisi derin bir sapıklık içindeydi" der.

 
50:28 O da der ki, "Huzurumda çekişmeyin. Size daha önceden uyarı göndermiştim."

 
50:29 "Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara asla haksızlık etmem."

 
50:30 O gün cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O, "Daha yok mu?" der.

 
50:31 Doğrulara ise bahçe yaklaştırılır, uzak değildir.

 
50:32 Bu, size söz verilendir. Her yönelen ve her koruyana,

 
50:33 Onlar yalnız başınayken bile Zarif’i sayarlar ve içtenlikle gelirler.

 
50:34 Oraya esenlikle girin; bu, sonsuz yaşama günüdür.

 
50:35 Diledikleri her şeyi elde ederler ve hatta katımızda fazlası da vardır.

 
50:36 Onlardan önce, onlardan daha güçlü nice nesilleri yok etmiştik. Ülke ülke dolaşmışlardı; kurtuluş var mı?

 
50:37 Bunda, zeka sahibi olan ya da tanık olarak kulak veren herkes için bir mesaj vardır.

 
50:38 Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık. Hiçbir yorgunluk da duymadık.

 
50:39 Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Efendini överek yücelt.

 
50:40 Geceleyin O'nu yücelt ve secdelerin ardından da…

 
50:41 Çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver.

 
50:42 O gün o çığlığı kesinlikle duyarlar; bu, ortaya çıkma günüdür.

 
50:43 Biz diriltiriz, öldürürüz ve dönüş de bizedir.

 
50:44 O gün yer onlardan dolayı yarılıverir. Bu, bizim için kolay bir toparlamadır.

 
50:45 Biz onların ne konuştuğunu iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Uyarılarımdan korkanlara sen bu Kuran ile öğüt ver.