49 - Odalar

 
49:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
49:1 Ey inananlar, TANRI’nın ve elçisinin önüne geçmeyiniz. TANRI’yı sayınız. TANRI İşitir, Bilir.

 
49:2 Ey inananlar, sesinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın ve birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Yoksa siz görmeden işleriniz boşa gider.

 
49:3 Seslerini TANRI’nın elçisinin huzurunda kısanlar öyle kimselerdir ki, TANRI onların kalplerini doğruluk için uygun hale getirmiştir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

 
49:4 Odaların/duvarların ardından sana seslenenlerin çoğu düşüncesiz kimselerdir.

 
49:5 Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi kendileri için daha iyi olurdu. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
49:6 Ey inananlar, kötü huylara sahip birisi size bir haber getirirse onu araştırınız. Yoksa bilmeden bir topluluğa karşı haksızlık edersiniz ve daha sonra yaptığınızdan pişmanlık duyarsınız.

 
49:7 Bilesiniz ki TANRI’nın elçisi aranızdadır. İşlerin çoğunda sizlere uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat, TANRI inanmayı size sevdirdi ve onu gönüllerinizde süsledi; inkârı, kötülüğü ve isyanı ise size çirkin gösterdi. İşte doğruyu izleyenler bunlardır.

 
49:8 TANRI’nın lütfu ve nimeti böyledir. TANRI Bilendir, Bilgedir.

 
49:9 İnananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa onların arasını bulun. Onlardan biri ötekine saldırırsa, TANRI’nın buyruğuna dönünceye kadar saldırgan grupla savaşın. Dönerse onların arasını tarafsızca düzeltin ve adaletli davranın. TANRI adaletli davrananları sever.

 
49:10 İnananlar sadece kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. TANRI’yı sayın ki merhamet edilesiniz.

 
49:11 Ey inananlar, bir topluluk diğer bir topluluğu aşağılamasın, belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları aşağılamasınlar, belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi, küçük düşürücü kelimelerle çağırmayın. İnandıktan sonra yoldan çıkmak ne kötü bir isimdir/niteliktir. Kim tövbe etmezse onlar zalimlerdir.

 
49:12 Ey inananlar, zandan tümüyle sakının, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli şeylerini araştırmayın ve birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mısınız? Elbette ondan iğrenirsiniz. TANRI’yı dinleyin. TANRI tövbeleri kabul edendir, Şefkatli’dir.

 
49:13 Ey insanlar, sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi ırklara ve boylara ayırdık. TANRI yanında sizin en değerliniz en doğru olanınızdır. TANRI Bilendir, Haberdardır.

 
49:14 Araplar"İnandık" dediler. De ki: "Siz inanmadınız, fakat inanç kalbinize girinceye kadar, ‘teslim olduk' deyin. TANRI’ya ve elçisine uyarsanız yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
49:15 İnananlar onlardır ki, TANRI’ya ve elçisine inandılar, sonra kuşku beslemediler ve TANRI yolunda paraları ve canlarıyla savaşım verdiler. Onlar doğru olanlardır.

 
49:16 De ki: "TANRI’ya dininizi mi öğretiyorsunuz? TANRI göklerde ve yerde olanı bilir. TANRI her şeyi bilendir."

 
49:17 Müslüman (teslim) oldular diye seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki: "Müslümanlığınızı başıma kakmayın. Aslında, sizi inanmaya ulaştırdığı için TANRI sizi kendisine borçlu görür, eğer doğru kimselerseniz."

 
49:18 TANRI göklerin ve yerin gizemlerini bilir. TANRI yaptıklarınızı görendir.