33 - Partiler

 
33:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
33:1 Ey peygamber, TANRI’yı gözet, inkârcılara ve ikiyüzlülere uyma. TANRI Bilendir, Bilgedir.

 
33:2 Efendinden sana vahyedilene uy. TANRI yaptığınız her şeyden haber almaktadır.

 
33:3 TANRI’ya güven. Koruyucu olarak TANRI yeter.

 
33:4 TANRI hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Annenize benzeterek kendinize haram kıldığınız eşlerinizi annelerinize çevirmemiş, evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız yapmamıştır. Tüm bunlar, ağzınızdan çıkan sözlerinizden ibarettir. TANRI doğruyu söylüyor ve O doğru yola iletir.

 
33:5 Onları, öz babalarıyla bağlarını kesmeyecek biçimde çağırın. Bu davranış, TANRI katında daha doğrudur. Babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar sizin din kardeşlerinizdir ve ailenizin bireyleridir. Kasıtlı olarak yaptıklarınız bir yana, yanılarak yaptığınız şeylerde size bir sorumluluk yoktur. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
33:6 Peygamber, inananlara, kendilerinden daha yakındır ve hanımları ise anneleridir. TANRI’nın kitabına göre, inananlar, göçedenlerden kendilerine akraba olanlara daha öncelikli davranmalıdır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. Bunlar, bu kitapta yasallaşmıştır.

 
33:7 Nebilerden (peygamberlerden) misak (söz) almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryemoğlu İsa'dan… Onlardan sapasağlam bir söz almıştık.

 
33:8 Böylece doğrulardan doğruluklarını soracağız. İnkarcılar içinse acı bir azap hazırlamıştır.

 
33:9 Ey inananlar, size ordular saldırdığı zaman, üzerlerine bir rüzgar ve görmediğiniz orduları gönderen TANRI’nın size yaptığı iyiliği hatırlayın. TANRI yaptığınız her şeyi Görendir.

 
33:10 Üstünüzden ve altınızdan size saldırmışlardı. Gözler dönmüştü, yürekler ağızlara gelmişti ve siz TANRI hakkında çeşitli kuşkular besliyordunuz.

 
33:11 İnananlar orada denenmiş ve şiddetle sarsılmışlardı.

 
33:12 İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, "TANRI’nın ve elçisinin bize verdiği söz boş bir hayalden başka bir şey değilmiş!" diyorlardı.

 
33:13 Onlardan bir grup ise, "Yesrib halkı, artık tutunamazsınız; geri dönün" diyordu. Onlardan diğer grup ise, evleri korunduğu halde, "Evlerimiz korumasız kaldı" diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Tüm amaçları kaçmak idi.

 
33:14 Orası işgal edilse ve düşmana katılmaları istenseydi pek tereddüt etmeden onlara katılırlardı.

 
33:15 Daha önce de, arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair TANRI’ya söz vermişlerdi. TANRI’ya verilmiş her söz sorulacaktır.

 
33:16 De ki: "Ölümden veya savaştan kaçmak size yarar sağlamayacak. Kaçsanız da pek fazla yaşamayacaksınız."

 
33:17 De ki: "TANRI sizin için bir kötülük dilese veya bir rahmet dilese O'na karşı sizi kim koruyacak? Onlar TANRI’dan başka bir sahip ve yardımcı bulamayacaklardır.

 
33:18 TANRI, içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine, "Bize gelin" diyenleri bilmektedir. Onlar ender olarak savunmaya katılırlar.

 
33:19 Sizinle ilişkilerinde pek cimridirler. Tehlike geldiğinde, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri korkudan dönmüş bir halde sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de, mala düşkünlük göstererek sizi sivri dillerle incitirler. Bu tip kimseler inanmış değillerdir. Bu yüzden TANRI onların işlerini boşa çıkarır. Bu, TANRI için kolaydır.

 
33:20 Partilerin gitmediğini sanıyorlar. Partiler tekrar gelse kendilerinin çöldeki bedevi Araplar arasında olmayı ve sizin haberlerinizi uzaktan sormayı dilerlerdi. Aranızda olsalardı dahi pek az savaşırlardı.

 
33:21 TANRI’yı ve ahiret gününü arzulayan ve TANRI’yı sıkça ananlarınız için TANRI’nın elçisinde güzel bir örnek vardır.

 
33:22 İnananlar, partileri (saldırıya hazır) görünce, "İşte bu, TANRI’nın ve elçisinin bize söz verdiğidir. TANRI ve elçisi doğru söylemiştir" dediler. Bu (tehlikeli durum), onların ancak inançlarını ve teslimiyetlerini güçlendirdi.

 
33:23 İnananlardan öyle kimseler var ki TANRI’ya vermiş oldukları sözü gerçekleştirmişlerdir. Onlardan kimi adağını yerine getirdi (şehid oldu), kimi de hazır bekliyor. Hiçbir vakit kararsızlığa düşmediler.

 
33:24 TANRI böylece doğruları doğrulukları ile ödüllendirir. İkiyüzlüleri de dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul eder. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
33:25 TANRI inkârcıları öfkeleriyle birlikte elleri boş olarak geri çevirdi. TANRI böylece inananları savaştan esirgedi. TANRI Güçlüdür, Üstündür.

 
33:26 Ve kitap halkından onlara destek olanları kalelerinden indirdi ve yüreklerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da tutsak alıyordunuz.

 
33:27 Sizi onların toprağına, evlerine, paralarına ve henüz ayağınızı dahi basmamış olduğunuz topraklara mirasçı kıldı. TANRI her şeye gücü yetendir.

 
33:28 Peygamber, hanımlarına De ki: "Siz dünya hayatının süsünü istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve sizi güzellikle bırakayım."

 
33:29 "Yok, siz TANRI’yı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, TANRI sizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır."

 
33:30 Ey peygamberin hanımları, sizden kim büyük ve açık bir günah işlerse onun cezası ikiye katlanır. TANRI için elbette bu kolaydır.

 
33:31 Sizden kim TANRI’nın elçisine uyar ve doğru davranırsa, onun da ödülünü iki kat veririz ve onun için bol bir rızık hazırlamışızdır.

 
33:32 Ey peygamberin hanımları, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Erdemliyseniz, işveli konuşmayın ki kalbinde hastalık bulunan birileri size yönelmesin. Güzel ve normal biçimde konuşun.

 
33:33 Evlerinizde onurlu davranın ve eski cahiliyye dönemindeki gibi aşırı süslenmeyle gösteriş yapmayınız. Namazı gözetin, zekatı verin ve TANRI ve elçisine uyun. Ey Ev'in çevresinde oturanlar, TANRI sizden günahları gidermek ve sizi tamamıyla arındırmak istiyor.

 
33:34 Evlerinizde okunan TANRI’nın işaretlerini ve hikmeti hatırlayın. TANRI Latiftir, Haberdardır.

 
33:35 Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, inanan erkekler ve inanan kadınlar, söz dinleyen erkekler ve söz dinleyen kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygılı erkekler ve saygılı kadınlar, yardımsever erkekler ve yardımsever kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, iffetli erkekler ve iffetli kadınlar, TANRI’yı çok anan erkekler ve çok anan kadınlar; işte TANRI onların hepsine bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır.

 
33:36 TANRI ve elçisi bir işte hüküm verdiği zaman, hiçbir inanan erkek ve kadın o işte seçim hakkına sahip değildir. Kim TANRI’ya ve elçisine isyan ederse açık bir biçimde sapmış olur.

 
33:37 TANRI tarafından kendisine iyilik yapılan ve senin de iyilikte bulunduğun kişiye, "Karını tut ve TANRI’yı gözet" diyordun. Böylece TANRI’nın açığa vuracağı bir şeyi gizliyordun. TANRI’dan çekinmen gerekirken insanlardan çekiniyordun. Zeyd eşiyle ilişiğini kestiğinde biz seni onunla evlendirmiştik ki inananlar, evlatlıkları eşleriyle ilişiklerini kestiklerinde onlarla evlenmekte güçlükle karşılaşmasın. TANRI’nın buyruğu yerine getirilmelidir.

 
33:38 TANRI’nın kendisine yasallaştırdığı bir konuda peygambere herhangi bir engel yoktur. Bu, öteden beri, gelmiş geçmişlere uygulanan TANRI’nın sünneti (yasası) dır. TANRI’nın emri, belirlenmiş ve kesinleşmiştir.

 
33:39 TANRI’nın elçiliğini duyuranlar sadece O'nu sayarlar ve TANRI’dan başka hiç kimseden çekinmezler. Hesap sorucu olarak TANRI yeter.

 
33:40 Muhammed, adamlarınızdan herhangi birisinin babası olmadı. Ancak o TANRI’nın elçisi (rasulü) ve son peygamber (nebi) oldu. TANRI her şeyi iyi bilir.

 
33:41 Ey inananlar TANRI’yı çok sık olarak hatırlayın.

 
33:42 O'nu sabah akşam yüceltin.

 
33:43 O ki sizi karanlıklardan ışığa çıkarmak için melekleriyle birlikte sizi destekler. O, inananlara karşı Şefkatli’dir.

 
33:44 O'nunla karşılaştıkları gün yaşama dilekleri: “Barış” tır. O, onlara cömert bir ödül hazırlamıştır.

 
33:45 Ey peygamber, biz seni bir tanık olarak gönderdik, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı,

 
33:46 TANRI’ya, O'nun izniyle çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak…

 
33:47 İnananlara, TANRI’dan büyük bir lütfa ulaşacaklarını müjdele.

 
33:48 İnkarcılara ve ikiyüzlülere uyma, eziyetlerine aldırma ve TANRI’ya güven; koruyucu olarak TANRI yeter.

 
33:49 Ey inananlar, inanan kadınları nikahladıktan sonra, onlarla cinsel ilişkiye girmeden boşarsanız, (bir başkasıyla evlenmelerinden önce) onların size bir bekleme süresi borcu yoktur. Onlara bir geçimlik verin ve onları güzellikle terkedin.

 
33:50 Ey peygamber, mehirlerini vermiş bulunduğun eşlerini ve TANRI’nın sana bağışladığı sözleşmenle üzerlerinde hak sahibi olduğun, seninle birlikte göç eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kılmışızdır. Ayrıca, peygamber dilerse, kendisini inananlara değil sadece peygambere mehirsiz olarak hibe eden birisiyle nikahlanabilir. Biz, eşleri ve sözleşmelileri hakkında üzerlerine yüklediğimiz sorumlulukları bildirmiştik ki güç bir duruma düşmeyesin. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
33:51 Onlardan dilediğini erteler, dilediğini de yanına alabilirsin. Sırasını geri bırakmış olduğun birisini tekrar istemende bir sakınca yoktur. Böylece onlar hoşnut olurlar, üzülmezler ve senin her birisine verdiğine razı olurlar. Kalbinizde olanı TANRI iyi bilir. TANRI Bilendir, Merhametlidir.

 
33:52 Bunların ötesinde kadınlar sana helal değildir ve eşlerinden herhangi birisini de onlarla değişemezsin. Güzellikleri senin ilgini çekse bile. Ancak sözleşmenle üzerlerinde hak sahibi olduklarınla yetin. TANRI her şeyi gözetleyendir.

 
33:53 Ey inananlar, peygamberin evine, yemeye çağrılmadan girmeyin. Öyle bir çağrıyı da beklemeyin. Çağrıldığınız vakit girebilirsiniz. Yemeği yedikten sonra ayrılıp dağılın. Hadislere (sözlere) dalmayın. Bu durum peygamberi üzüyor; ancak size bildirmekten utanıyordu. TANRI gerçeği bildirmekten çekinmez. Onun hanımlarından bir şey istediğinizde onu bir perde ardından isteyiniz. Bu sizin kalbiniz ve onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. TANRI’nın elçisini üzmemelisiniz ve ondan sonra onun eşleriyle asla evlenmemelisiniz, çünkü bu, TANRI katında pek büyük bir günahtır.

 
33:54 Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de TANRI her şeyi iyi bilir.

 
33:55 Babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, diğer kadınlar ve (kadın) hizmetçileri karşısında (serbest bir biçimde giyinmelerinde) kadınlar için bir sakınca yoktur. TANRI’yı saysınlar. TANRI her şeye Tanıktır.

 
33:56 TANRI ve melekleri peygamberi desteklemektedir. Ey inananlar siz de onu destekleyin, gereken saygı ve itaati gösterin.

 
33:57 TANRI’ya ve elçisine hakaret edenlere, TANRI dünya ve ahirette lanet eder ve onlar için aşağılayıcı bir ceza hazırlamıştır.

 
33:58 İnanan erkeklere ve kadınlara, haksız yere hakaret edenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

 
33:59 Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve inananların kadınlarına örtülerini üzerlerine salmalarını söyle. Bu, onların (doğru kadınlar olarak) ayırdedilip hakarete uğramamaları için daha elverişlidir. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
33:60 İkiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kentteki saldırganlar (size karşı olan saldırılarına) son vermezlerse seni onlara musallat ederiz; sonra orada, senin çevrende kısa bir süre kalabilirler.

 
33:61 Lanetlenirler; nerede rastlansalar, (saldırıdan vazgeçmezlerse) yakalanıp öldürülebilirler.

 
33:62 Öncekilere uygulanmış TANRI’nın sünneti (yasasıdır). TANRI’nın sünnetinde herhangi bir değişme bulamazsın.

 
33:63 İnsanlar senden o anı soruyor. De ki: "Onun bilgisi TANRI’nın katındadır; ne bilirsin, belki de o an yakındır."

 
33:64 TANRI inkârcıları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır.

 
33:65 Orada ebedi kalıcıdırlar. Ne bir veli (sahip) ne de bir yardımcı bulamazlar.

 
33:66 Yüzleri ateşte çevrildiği gün, "Keşke TANRI’ya itaat etseydik, keşke elçisine itaat etseydik" derler.

 
33:67 Derler ki, "Efendimiz, sadatlarımıza/şeyhlerimize ve büyüklerimize uyduk; onlar da bizi yoldan saptırdılar."

 
33:68 "Efendimiz, onlara iki kat ceza ver, onları büyük bir lanetle lanetle."

 
33:69 Ey inananlar, Musa'yı incitenler gibi olmayın. TANRI onu onların suçlamalarından akladı. TANRI’nın katında itibarı olan biriydi.

 
33:70 Ey inananlar, TANRI’yı sayın ve doğru söz söyleyin.

 
33:71 Ki işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim TANRI’ya ve elçisine uyarsa büyük bir zafer kazanmıştır.

 
33:72 Biz sorumluluğu (sınanmayı) göklere, yere, dağlara sunmuştuk da onlar onu yüklenmekten çekinmişler ve kabul etmemişlerdi. Ancak onu insan yüklendi; o zalim ve cahil olmuştu.

 
33:73 Böylece, TANRI ikiyüzlü erkekleri ve kadınları, ortak koşan erkekleri ve kadınları cezalandırır ve TANRI inanan erkeklerin ve kadınların tövbelerini kabul eder. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.