32 - Secde

 
32:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
32:1 E(1)L(30)M(40) <> 71

 
32:2 Bu kitabın indirilişi, hiç kuşkusuz, Evrenlerin Efendisi tarafındandır.

 
32:3 "Onu uydurdu" mu diyorlar? Halbuki bu, senden önce kendilerine bir uyarıcı ulaşmamış bir toplumu, belki yola gelirler diye uyarman için Efendinden gelen bir gerçektir.

 
32:4 TANRI gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kurandır. Sizin için O'ndan ayrı bir veli (sahip) ve şefaatçi (aracı) yoktur. Öğütten anlamaz mısınız?

 
32:5 Gökten yere kadar bütün işleri O kontrol eder. Sonra sizin saydığınızdan bin yıla eşit birgün içinde kendisine yükselirler.

 
32:6 Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Şefkatli işte böyledir.

 
32:7 O yarattığı her şeyi mükemmel hâle soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı.

 
32:8 Sonra onun soyunu bayağı bir sudan devam ettirdi.

 
32:9 Sonra onu biçimlendirip ona ruhundan üfledi. Size işitme ve görme yeteneği ile beyinler verdi; siz pek seyrek şükrediyorsunuz.

 
32:10 Ve, "Biz toprağa karışıp kaybolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?" dediler. Doğrusu, onlar Efendi’leri ile kavuşmayı inkâr edenlerdir.

 
32:11 De ki: "Üzerinize görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Efendinize döndürüleceksiniz."

 
32:12 Suçluları, Efendi’leri huzurunda başlarını öne eğmiş durumda iken bir görseydin: "Efendimiz, gördük ve işittik. Bizi döndür de doğru davranalım. Şimdi biz kesinliğe ulaştık."

 
32:13 Dileseydik herkese doğruluğunu verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.

 
32:14 Bugünkü karşılaşmanızı unutmanızın sonucunu tadın, biz de sizi unutacağız. Yaptıklarınızın bir sonucu olarak ebedi azabı tadın.

 
32:15 İşaretlerimize gerçekten inananlar, onları işittikleri zaman secdeye varırlar. Büyüklük taslamadan Efendi’lerini yüceltirler.

 
32:16 Yataklarından kalkıp Efendi’lerine saygı ve umutla yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden de verirler.

 
32:17 Yaptıklarının karşılığı olarak kendilerini ne kadar büyük bir neşe ve mutluluk beklediğini hiç kimse bilemez.

 
32:18 İnanan biri yoldan çıkmış biri gibi midir? Elbette eşit olamazlar.

 
32:19 İnanıp doğru davrananlar için bahçe konakları vardır. Yaptıklarının bir karşılığı olarak.

 
32:20 Yoldan çıkmış olanların konağı ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, tekrar oraya çevrilirler. Onlara, "Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın!" denir.

 
32:21 Belki (ibret alıp) dönerler diye büyük azaptan önce biz onlara yakın (dünya) azabı tattırırız.

 
32:22 Kendisine Efendi’sinin işaretleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz suçlulardan elbette öc alacağız.

 
32:23 Musa'ya kitabı verdik; bu konuda hiçbir kuşkun olmasın. Onu İsrailoğulları için bir rehber yaptık.

 
32:24 Sabrettikleri ve işaretlerimiz hakkında kesinliğe ulaştıkları zaman, emrimiz doğrultusunda yol gösteren önderler atamıştık içlerinden.

 
32:25 Efendi’n, ayrılığa düştükleri konularda onların arasında diriliş günü karar verecek olandır.

 
32:26 Kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiş olmamız üzerinde hiç düşünmediler mi? Ki şimdi onların yurtlarında dolaşıyorlar. Bunda dersler ve işaretler vardır. İşitmezler mi?

 
32:27 Kıraç toprağa suyu sürerek onların ve çiftlik hayvanlarının yediği ekinleri çıkardığımızı kavramazlar mı? Görmezler mi?

 
32:28 "O zafer ne zaman gerçekleşecek, doğru sözlüyseniz?" diye meydan okuyorlar.

 
32:29 De ki: "Zafer günü, inkârcılara inanmaları bir yarar sağlamayacaktır; kendilerine bir başka şans ta tanınmayacaktır."

 
32:30 Öyleyse onlardan yüz çevir ve bekle; onlar da beklemektedirler.