31 - Lokman

 
31:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
31:1 E(1)L(30)M(40) <> 71

 
31:2 Bunlar bu bilge kitabın işaretleridir.

 
31:3 Güzel davrananlara bir yol gösterici ve bir rahmettir.

 
31:4 Onlar ki namazı gözetirler, zekatı verirler; ahiret hakkında da kuşkuları yoktur.

 
31:5 Efendi’leri tarafından gösterilen bir yolu izleyenler ve kazananlar bunlardır.

 
31:6 İnsanlardan bazısı var ki bilgisizce TANRI’nın yolundan saptırmak ve onu hafife almak için temelsiz hadislere sarılırlar. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

 
31:7 Kendisine işaretlerimiz okunduğu zaman, sanki onu hiç işitmemiş gibi, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklenerek ardını döner. Ona acıklı azabı müjdele!

 
31:8 İnanıp doğru davrananlar için nimet bahçeleri vardır.

 
31:9 Orada ebedi kalırlar. TANRI’nın sözü gerçektir. O Üstündür, Bilgedir.

 
31:10 Gökleri, gördüğün bir direk olmadan yaratmıştır. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar atıp yerleştirdi ve orada her çeşit yaratığı yaydı. Gökten bir su yağdırdık ve orada her güzel çifti bitirdik.

 
31:11 Bu TANRI’nın yaratışıdır. O'ndan başkasının neler yarattığını bana gösterin. Zalimler, gerçekten apaçık bir sapıklık içindedirler.

 
31:12 Lokman'a bilgelik verdik: "TANRI’ya şükretmelisin." Kim şükrederse kendisi için şükreder; kim nankörlük ederse, elbette TANRI muhtaç değildir, Çok Övülendir.

 
31:13 Lokman oğluna öğüt verirken şunu demişti: "Sevgili oğlum, TANRI’ya ortak koşma, kuşkusuz şirk (Tanrı'ya ortak koşmak) büyük bir zulümdür."

 
31:14 Biz insana ana babasını öğütledik. Annesi onu büyük bir güçlükle taşır. Sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bana ve ana babana teşekkür etmelisin. Dönüş banadır.

 
31:15 Hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma. Ancak dünyada onlara iyi davranmalısın. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz banadır ve yaptığınız her şeyi size bildireceğim.

 
31:16 "Sevgili oğlum, hardal tanesi ağırlığınca bir şey, ister bir kayanın içinde bulunsun, ister göklerde veya yerde olsun, TANRI onu getirir. TANRI Latiftir, Haberdardır.

 
31:17 "Sevgili oğlum, namazı gözet, iyiliği emret, kötülükten menet ve başına gelene sabret. Bunlar temel davranışlardandır."

 
31:18 "Büyüklük taslayarak insanları küçümseme, yeryüzünde de böbürlenerek dolaşma. TANRI kendini beğenip övüneni sevmez."

 
31:19 "Yürüyüşünde gösterişten kaçın ve sesini de kıs. En çirkin ses eşeklerin sesidir."

 
31:20 TANRI’nın göklerde ve yerde ne varsa emrinize verdiğini, nimetlerini hem açık ve hem gizli olarak üzerinize yağdırdığını görmez misiniz? İnsanlardan bazıları vardır ki TANRI hakkında bilgisizce, ne bir kılavuzu, ne de bir aydınlatıcı kitabı olmadan tartışır.

 
31:21 Kendilerine, "TANRI’nın indirdiğine uyun" denildiği zaman, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yolu izleriz" derler. Sapkın kendilerini alevli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı?

 
31:22 Kim, güzel davranarak tümüyle TANRI’ya yönelirse en sağlam bağa sarılmıştır. Tüm işleri TANRI kontrol eder.

 
31:23 İnkar edenlerin inkârları seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir ve yapmış olduklarını onlara bildireceğiz. TANRI gizli düşünceleri iyi bilendir.

 
31:24 Onları biraz yaşatırız, sonra da ağır bir cezaya süreriz.

 
31:25 Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorarsan, "TANRI" diyecekler. De ki: "Övgü TANRI’yadır." Ne var ki çokları bilmiyor.

 
31:26 Göklerde ve yerde olan her şey TANRI’nındır. Kuşkusuz TANRI Zengindir, Övülendir.

 
31:27 Yeryüzünde bulunan tüm ağaçlar kalem olsa, denizlere yedi deniz eklenerek kullanılsa TANRI’nın kelimeleri tükenmez. TANRI Üstündür, Bilgedir.

 
31:28 Hepinizin yaratılışı ve dirilişi bir tek kişininki gibidir. TANRI Dinleyendir, Görendir.

 
31:29 TANRI’nın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü de gecenin içine soktuğunu, güneşi ve ayı kontrolü altında tuttuğunu, her birinin belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmekte olduğunu ve TANRI’nın onların yaptıklarından haberdar olduğunu görmez misin?

 
31:30 Çünkü TANRI gerçektir, O'nun dışında çağırdıkları batıldır ve TANRI En Yüce ve En Büyüktür.

 
31:31 Size bazı işaretlerini göstermek için, TANRI’nın lütfuyla gemilerin denizde akıp gittiğini görmez misin? Her sabreden ve şükreden için bunda dersler vardır.

 
31:32 Onları koca dalgalar sardığında, dini sadece TANRI’ya has kılarak O'na yalvarmaya başlarlar. Onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bir kısmı orta bir yol tutar. Hain nankörlerden başkası işaretlerimizi reddetmez.

 
31:33 Ey insanlar, Efendinizi dinleyin, babanın çocuğuna yardım edemeyeceği ne de çocuğun babaya yardım edemeyeceği günden korkun. TANRI’nın sözü gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın; kandırıcılar sizi TANRI ile aldatmasınlar.

 
31:34 O anın bilgisi TANRI’nın yanındadır. Yağmuru O yağdırır ve rahimlerde ne varsa bilir. Hiç kimse kendisine yarın ne olacağını bilmez, yine hiç kimse nerede öleceğini bilmez. TANRI Bilendir, Haberdardır.