29 - Dişi Örümcek

 
29:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
29:1 E(1)L(30)M(40) <> 71

 
29:2 İnsanlar, sadece "İnandık" demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?

 
29:3 Kendilerinden öncekileri sınadık. Elbette TANRI doğrucuları ile yalancıları birbirinden ayıracaktır.

 
29:4 Kötülükleri işleyenler, bizi atlatacaklarını mı sanıyorlar? Ne kötü bir yargıda bulunuyorlar.

 
29:5 Kim TANRI ile karşılaşmayı umuyorsa, (şunu bilsin ki) TANRI’yla randevu mutlaka gerçekleşecektir. O, İşitendir, Bilendir.

 
29:6 Kim bizim için çaba gösterirse, kendisi için çaba göstermiş olur. TANRI, evrenlere muhtaç değildir.

 
29:7 İnanıp doğru davrananların kötülüklerini elbette örteceğiz ve yapmış olduklarının daha iyisiyle onları ödüllendireceğiz.

 
29:8 Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını öğütlemişizdir. Ancak onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma. Hepinizin dönüşü banadır ve yaptıklarınız hakkında size bilgi vereceğim.

 
29:9 İnanıp doğru davrananları doğrular arasına sokacağız.

 
29:10 İnsanlardan, "TANRI’ya inandık" diyenlerden bazıları var ki, TANRI yolunda sıkıntı ile karşılaşınca insanların zulüm ve işkencesini, TANRI’nın cezası gibi sayar. Ama Efendi'nden sana bir zafer gelse, "Gerçekte biz, sizinle birlikte idik" derler. TANRI, evrenlerin göğsünde olanı daha iyi bilen değil mi?

 
29:11 TANRI elbette inananlarla ikiyüzlüleri açığa çıkaracaktır.

 
29:12 İnkarcılar inananlara, "Yolumuza uyun; günahlarınızı biz yükleniriz" dediler. Oysa onların günahlarından hiçbir şeyi yüklenecek değillerdir; yalancıdırlar.

 
29:13 Gerçekte, kendi yüklerine ek olarak (sorumlu oldukları) başka yükleri de yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden diriliş günü sorulacaklardır.

 
29:14 Nuh'u, halkına göndermiştik ve onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. Ancak zulmettikleri için onları tufan yakaladı.

 
29:15 Onu ve gemi arkadaşlarını kurtardık ve onu, evrenler için bir işaret yaptık.

 
29:16 İbrahim'i de… Halkına demişti ki, "TANRI’ya hizmet edin ve O'nu saygıyla dinleyin. Bilirseniz, bu sizin için daha iyidir."

 
29:17 "Yalan uydurup TANRI’dan aşağı putlara hizmet ediyorsunuz. TANRI’nın dışında hizmet ettikleriniz size hiçbir rızık veremez. Öyleyse rızkınızı sadece TANRI’nın yanında arayın, O'na hizmet edin ve O'na şükredin; dönüşünüz O'nadır."

 
29:18 Yalanlarsanız, sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. Elçinin görevi ancak açıkça bildirmektir.

 
29:19 TANRI’nın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi? Bu, elbette TANRI için kolaydır.

 
29:20 De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün." Sonra, yine TANRI (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. TANRI’nın her şeye gücü yeter.

 
29:21 Dilediğini cezalandırır ve dilediğine acır; O'na çevrileceksiniz.

 
29:22 Siz ne yeryüzünde ne de gökte bunu engelleyemezsiniz. Sizin TANRI’dan başka Sahibiniz ve Yardımcınız yoktur.

 
29:23 TANRI’nın işaretlerini ve O'nunla karşılaşmayı inkâr edenler, Rahmetimden ümit kesenlerdir. Onlar acı bir cezayı haketmişlerdir.

 
29:24 Halkının karşılığı, "Onu öldürün, yahut yakın" demelerinden başka bir şey olmadı. Ancak TANRI onu ateşten kurtardı. İnanan bir toplum için bunda dersler vardır.

 
29:25 Dedi ki, "Sizin TANRI’nın yanında putlara hizmet etmeniz, sadece dünya hayatında aranızdaki dostluğu korumak amacıyladır. Fakat sonra, diriliş gününde birbirinizi inkâr edersiniz, birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer ateştir ve orada yardımcı bulamazsınız."

 
29:26 Bunun üzerine ona Lut inandı ve "Ben Efendime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir"dedi.

 
29:27 O'na (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de doğrularla birlikte olacaktır.

 
29:28 Lut'u da gönderdik. Halkına dedi ki: "Sizden önce evrenlerde hiç kimsenin yapmadığı, nefret edilen birşey yapıyorsunuz!"

 
29:29 "Siz erkeklerle cinsel ilişki kuruyor, yolları kesiyor ve toplantılarınızda her kötülüğü işliyorsunuz." Halkının biricik karşılığı "Doğrulardan isen TANRI’nın azabını getir bakalım" demeleri oldu.

 
29:30 "Efendim, şu bozguncu topluluğa karşı bana zafer ver" dedi.

 
29:31 Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle vardıklarında, "Bu kentin (Sodom) halkını yok etmek üzereyiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular" dediler.

 
29:32 Dedi ki, "Ama orada Lut var." Onlar da, "Orada kimlerin bulunduğunu iyi biliyoruz. Onu ve ailesini kurtaracağız, fakat karısı hariç; o geride kalacaklardandır" dediler.

 
29:33 Elçilerimiz Lut'a vardıklarında elçilerimize yapılan muameleden dolayı fenalaştı, zor durumda kaldı. Kendisine dediler ki, "Korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Karın hariç; o geride kalanlardan olmuştur."

 
29:34 "Yoldan çıktıkları için, biz bu kentin üzerine gökten bir felaket indireceğiz."

 
29:35 Aklını kullanan bir toplum için apaçık bir ders olarak oradan bazı kalıntılar bıraktık.

 
29:36 Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı…"Halkım, TANRI’ya hizmet edin, ahiret gününü arayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın" demişti.

 
29:37 Onu yalanladılar, nihayet kendilerini bir deprem yakaladı ve evlerinde diz üstü çöküp kaldılar.

 
29:38 Aynı şekilde, Ad ve Semud'u da… Akıbetleri, oturmuş oldukları yerlerden size belli olmaktadır. Sapkın işlerini onlara süslü göstererek onları yoldan saptırdı. Halbuki görüp anlayacak yeteneğe sahiptiler.

 
29:39 Karun, Firavun ve Haman'ı da… Musa, onlara apaçık delillerle gitmişti; ancak onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Atlatıp kaçamadılar.

 
29:40 Hepsini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kimine çılgın bir fırtına gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Onlara zulmeden TANRI değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

 
29:41 TANRI’nın yakınından edindikleri velilerin örneği, bir ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en çürüğü (en az güvenilir olanı) dişi örümceğin evidir, keşke bilselerdi.

 
29:42 TANRI onların kendisinden başka hizmet etmelerinin aslında hiçbir şey olmadığını iyi bilir. O Üstündür, Bilgedir.

 
29:43 Bu örnekleri insanlar için veririz ve onları bilen kimselerden başkası düşünüp anlamaz.

 
29:44 TANRI gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattı. Bunda inananlar için bir kanıt vardır.

 
29:45 Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve namazı gözet. Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçirir. TANRI’yı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir. TANRI ne yaptığınızı bilir.

 
29:46 Zalim olanları hariç, kitap halkıyla en güzel bir biçimde tartışın ve "Bize indirilene inandık ve size indirilene de inandık. Bizim Tanrımız, sizin de Tanrınız birdir. Biz sadece O'na teslim olduk" deyin.

 
29:47 İşte sana bu kitabı indirdik. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız ona inanacaklardır. Şunlardan (ümmilerden) da bazıları inanacaktır. Gerçeği gizleyenlerden başkası işaretlerimizi reddetmez.

 
29:48 Sen daha önceki hiçbir kitabı okumuyordun ve onları elinle de yazmıyordun. Bu durumda, yanlışı savunanların kuşkulanması için bir bahane oluşacaktı.

 
29:49 Gerçekte o, kendilerine bilgi verilmiş olanların göğsünde apaçık işaretlerdir. Zalimlerden başkası işaretlerimizi reddetmez.

 
29:50 "Ona Efendinden bir işaret inmeli değil miydi?" dediler. De ki: "İşaretler TANRI’nın katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım."

 
29:51 Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.

 
29:52 De ki: "Benimle sizin aranızda tanık olarak TANRI yeter. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Yanlışa gerçek diye inanıp, TANRI’yı inkar edenler, asıl zarara uğrayanlardır."

 
29:53 Azabı getirmen için sana meydan okuyorlar! Belirlemiş olduğumuz bir zaman olmasaydı, o azap onlara gelecekti. Onlara ansızın, haberleri olmadan gelecektir.

 
29:54 Sana azabı getirmen için meydan okuyorlar. Halbuki cehennem gerçeği gizleyenleri kuşatmış bile.

 
29:55 Gün gelecek azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları sarıp örtecek ve (Tanrı onlara), "Yaptıklarınızı tadın" diyecektir.

 
29:56 Ey inanan kullarım, yerim geniştir, sadece bana hizmet edin.

 
29:57 Her birey ölümü tadacak ve sonra bize döndürüleceksiniz.

 
29:58 İnanan ve doğru davrananları içinden ırmaklar akan bahçeyin köşklerine yerleştireceğiz; orada ebedi kalırlar. Çalışanların karşılığı ne güzeldir.

 
29:59 Onlar ki direndiler ve Efendi’lerine güvendiler.

 
29:60 Rızık konusunda endişesi olmayan nice yaratıklar vardır ki onları da sizi de TANRI besler. O işitendir, Bilendir.

 
29:61 Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ay'ı kim emrinize verdi?" diye sorsan, "TANRI" diye karşılık verecekler. Öyleyse neden sapıyorlar?

 
29:62 TANRI kullarından dilediğine rızkı arttırır ve kısar. TANRI her şeyi Bilendir.

 
29:63 Onlara, "Gökten suyu kim indirip ölümünden sonra toprağı canlandırıyor?" diye sorsan, "TANRI" diyecekler. De ki: "Övgü TANRI’ya aittir." Ancak çokları anlamaz.

 
29:64 Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise gerçek hayattır; bir bilselerdi.

 
29:65 Gemiye bindikleri zaman, dini sadece TANRI’ya ait kılarak O'nu çağırırlar. Ne zaman ki onları denizden kurtarırız ortak koşmaya tekrar başlarlar.

 
29:66 Bırak, kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler, zevklensinler. İleride bilecekler.

 
29:67 Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, sınırlanmış bölgeyi güvenli kıldık. Hâla batıla inanacak ve TANRI’nın nimetlerini mi inkar edecekler?

 
29:68 Yalan uydurup TANRI’ya yakıştırandan ve kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Gerçeği gizleyenler için cehennemde bir yer mi yok?

 
29:69 Uğrumuzda çaba gösterenleri yollarımıza ileteceğiz. TANRI hiç kuşkusuz iyilik edenlerle beraberdir.