24 - Işık

 
24:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
24:1 Bu, indirerek yasa olarak yayımladığımız bir sure olup öğüt alasınız diye içine apaçık işaretler yerleştirdik.

 
24:2 Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz celde vurunuz. TANRI’ya ve ahiret gününe İnanıyorsanız, onlara olan acıma duygunuz TANRI’nın yasasını uygulamakta size engel olmamalı. İnananlardan bir grup onların cezalandırılma işlemine tanık olsun.

 
24:3 Zina eden bir erkek, eninde sonunda, zina eden veya müşrik bir kadınla evlenir; zina eden bir kadın da eninde sonunda, zina eden veya müşrik bir erkekle evlenir. Bu(zina), inananlar için yasaktır.

 
24:4 Korunan kadınları suçladıktan sonra dört tanık getiremeyenlere seksen celde vurun ve onların tanıklığını ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

 
24:5 Bununla birlikte, bundan sonra pişman olup yönelerek kendilerini düzeltenler için TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
24:6 Eşlerini suçlayıp kendilerinden başka tanıkları olmayan erkeklerden birinin tanıklığı, doğru konuştuğuna dair dört kez TANRI’ya yemin etmesiyle geçerli olabilir.

 
24:7 Beşinci yeminde de, yalancı olduğu taktirde TANRI’nın lanetinin kendisi üzerine olmasını diler.

 
24:8 Dört kez TANRI’ya yemin ederek kocasının yalan söylediğine tanıklıkta bulunduğu taktirde kadın cezayı savar.

 
24:9 Beşinci yeminde de, kocasının doğru olması halinde kendisinin TANRI’nın gazabına uğramasını diler.

 
24:10 TANRI size bağışı ve merhametiyle davranmasaydı, TANRI Tövbeleri Kabul Eden ve Bilge olmasaydı…

 
24:11 O iftirayı, sizden bir çete uydurdu. Onun sizin için kötü olduğunu sanmayın; aksine sizin için iyi (bir ders) dir. Bu arada, onlardan her biri günahı paylaşmıştır. Elebaşılık yapanları da büyük bir cezayı haketmiştir.

 
24:12 Onu işittiğinizde, siz inanan erkek ve kadınların birbiriniz hakkında olumlu düşüncelere sahip olarak, "Bu, açıkça büyük bir yalandır" demeleri gerekmez miydi?

 
24:13 Dört tanık getirmeli değiller miydi? Tanıklar getiremediklerine göre onlar TANRI yanında yalancılardandır.

 
24:14 TANRI’nın size dünya ve ahirette bağışı ve merhameti olmasaydı daldığınız o olaydan ötürü size büyük bir ceza dokunacaktı.

 
24:15 Onu dilinize dolamış ve hakkında bir bilginiz olmayan bir konuda ağzınızı açıp konuşuyordunuz. Onu basit bir şey sanmıştınız. Oysa o, TANRI yanında büyüktür.

 
24:16 Onu işittiğinizde, "Bunu konuşmamız doğru değil. Sen Yücesin. Bu büyük bir iftiradır!" demeniz gerekmez miydi?

 
24:17 Benzerini tekrarlamayasınız diye TANRI size öğüt veriyor. İnananlar iseniz.

 
24:18 TANRI size işaretlerini böyle açıklıyor. TANRI Bilendir, Bilgedir.

 
24:19 İnananların arasından hayasızlığın yaygınlaşmasını arzulayanlar, dünyada ve ahirette acı verici bir cezayı haketmişlerdir. TANRI bilir, siz bilmezsiniz.

 
24:20 TANRI’nın size bağış ve rahmeti olmasaydı, TANRI En Merhametli ve Şefkatli olmasaydı...

 
24:21 Ey inananlar, sapkının adımlarını izlemeyin. Kim sapkının adımlarını izlerse, kendisine hayasızlığı ve kötülüğü emreder. TANRI’nın size bağışı ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz ebediyen temizlenemezdi. Ancak TANRI dileyeni temizler. TANRI İşitendir, Bilendir.

 
24:22 Sizden mal ve imkana sahip olanlar, akrabalara, yoksullara ve TANRI yolunda göç edenlere vermemek için yemin etmesinler. Affetsinler, geçsinler. TANRI’nın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
24:23 Korunan ve (kötülüklerden) habersiz inanan kadınlara iftira edenler, dünyada ve ahirette lanetlenirler ve onlar için büyük bir ceza vardır.

 
24:24 O gün ki, dilleri, elleri ve ayakları onların yapmış oldukları her şeye tanıklık edeceklerdir.

 
24:25 TANRI o gün, hakettiklerini tam olarak ödeyecek ve TANRI’nın apaçık bir gerçek olduğunu öğreneceklerdir.

 
24:26 Kötü kadınlar, kötü erkekler için, kötü erkekler de kötü kadınlar içindir. İyi kadınlar iyi erkekler için ve iyi erkekler de iyi kadınlar içindir. Bunlar (ikinci grup), onların söylentilerinden uzaktır. Bunlar bağışlanma ve cömert bir ödül haketmişlerdir.

 
24:27 Ey inananlar, evlerinizden başka evlere, izin almadan, halkına selam vermeden girmeyiniz. Düşünürseniz bunun sizin için daha iyi olduğunu görürsünüz.

 
24:28 Orada hiç kimseyi bulamazsanız (yetkililer tarafından) izin verilmeden oraya girmeyiniz. Size "Geri dönün" dendiğinde dönüp gidiniz. Bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. TANRI yaptıklarınızı Bilendir.

 
24:29 Oturulmayan ve içinde eşyanız bulunan bir eve girmenizde bir sakınca yoktur. TANRI açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.

 
24:30 İnananlara, gözlerini sakınmalarını (kadınlara gözünü dikip bakmamalarını) ve iffetlerini korumalarını bildir. Bu, onlar için daha temiz bir davranıştır. Elbette TANRI yaptıklarından haberdardır.

 
24:31 İnanan kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, iffetlerini korusunlar ve açıkta olması gereken yerleri hariç, alımlı yerlerini göstermesinler. Örtülerini göğüslerinin üzerine kapasınlar. Vücutlarının alımlı yerlerini kimseye göstermesinler; ancak kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları, diğer kadınlar, cinsel iktidara sahip olmayan erkek hizmetkarlar ve işçiler ve kadınların cinsel yönlerini henüz anlamayan çocuklar hariç. Gizledikleri alımlı bölgelerini sergilemek/bildirmek için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar, topluca TANRI’ya yöneliniz ki başarılı olasınız.

 
24:32 Bekarlarınızı, kadın ve erkek hizmetkarlarınızdan doğru olanları evlendiriniz; eğer yoksul iseler, TANRI onları kendi lütfundan zengin edecektir. TANRI Cömerttir, Bilendir.

 
24:33 Evlenme imkanına sahip olmayanlar da, ALLAH kendilerini lütfuyla zenginleştirene kadar iffetlerini korusunlar. Hizmetçileriniz arasında evlenme yoluyla özgür olmak isteyenler varsa, doğru söylediklerini anlarsanız onlara izin verin. Ve ALLAH'ın size verdiği paradan onlara verin. İffetli olmak isteyen (hizmetçi) kızlarınızı, bu dünyanın geçici menfaatini arzulayarak fuhuşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, o zaman ALLAH onların zorlandığını hesaba katar; O Bağışlayandır, Şefkatlidir.

 
24:34 Size apaçık işaretler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve doğrular için bir öğüt indirmiş bulunuyoruz.

 
24:35 TANRI göklerin ve yerin ışığıdır. Işığının örneği şuna benzer: İçinde lamba bulunan bir oyuk… Lamba bir cam kap içindedir. O cam kap ise, inci gibi (parlak ve yuvarlak) bir gezegen gibidir. Yakıtı, ne batıya ne de doğuya bağıntısı olmayan, zeytinyağı üreten bereketli bir ağaçtandır. Yağı, neredeyse ateş değmeden aydınlık verir. Işık üzerine ışıktır. TANRI dileyeni/dilediğini ışığına ulaştırır. İşte TANRI insanlara böyle örnekler verir. TANRI her şeyi bilir.

 
24:36 (Böyle bir ışık ve doğruluk), içlerinde ismi anıldığı için TANRI’nın onaylayıp yükselttiği evlerdedir. Orada, O'nu sabah akşam yücelten…

 
24:37 Kişiler vardır. Onları, TANRI’yı anmaktan, namazı gözetmekten ve zekatı vermekten ne bir iş ne de bir ticaret alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.

 
24:38 TANRI onların güzel işlerini kuşkusuz ödüllendirecek ve onlara lütfunu arttıracaktır. TANRI dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.

 
24:39 İnkarcılara gelince, işleri, çöldeki bir serap gibidir. Susayan onu su sanır. Yanına varınca onu bulamaz, ancak orada TANRI’yı bulur; O da onun hesabını tam görür. Kuşkusuz TANRI hesabı çabuk görendir.

 
24:40 Yahut, yoğun bir sisle birlikte dalga üstüne dalganın örttüğü engin bir denizin ortasındaki karanlıklara benzer. Üstüste yığılmış karanlıklar… İnsan elini uzattığı zaman nerdeyse onu bile göremez. TANRI’nın ışıktan yoksun bıraktığı kimsenin hiçbir ışığı olamaz.

 
24:41 Diziler halinde uçan kuşlar dahil, göklerde ve yerde bulunan herkesin TANRI’yı yücelttiğini görmez misin? Her birisi kendi duasını ve yüceltme yöntemini bilir. TANRI onların yaptıklarını iyi bilir.

 
24:42 Göklerin ve yerin yönetimi TANRI’ya aittir. Dönüş de TANRI’yadır.

 
24:43 Bilmez misin ki TANRI bulutları sürer, sonra onları birleştirir, sonra onları birbiri üstüne yığar ve sen de yağmurun onların arasından çıktığını görürsün? Gökten büyük kütlelerden dolu yağdırır, dilediği kimseyi ona uğratır ve dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır.

 
24:44 TANRI gece ile gündüzü çevirip kontrol eder. Gözleri olanlar için elbette bunda bir ders vardır.

 
24:45 TANRI bütün canlıları sudan yaratır. Onlardan kimi karnı üzerinde hareket eder, kimi iki ayakları üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yürür. TANRI dilediğini yaratır. TANRI her şeye gücü yetendir.

 
24:46 Apaçık işaretler indirmiş bulunuyoruz. TANRI dilediğini/ dileyeni dosdoğru yola iletir.

 
24:47 "TANRI’ya ve elçiye inandık ve itaat ettik" derler. Fakat sonra, bunun ardından, onlardan bir grup yüz çevirir; bunlar inanmış değildir.

 
24:48 Aralarında hüküm vermesi için TANRI’ya ve elçisine çağrıldıkları zaman onlardan bir grup hoşlanmaz.

 
24:49 Ancak karar lehlerine olursa, ona gönüllü koşarlar.

 
24:50 Kalplerinde bir hastalık mı var? Kuşku mu duyuyorlar? TANRI’nın ve elçisinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkmaktadırlar? Aslında onlar zalimlerdir.

 
24:51 Aralarında hüküm vermek üzere, TANRI’ya ve elçisine çağrıldıkları zaman inananlar yalnızca şunu söylerler: "İşittik ve uyduk." Kazananlar işte bunlardır.

 
24:52 TANRI’ya ve elçisine uyan, TANRI’yı sayıp O'nu dinleyen kimseler üstün gelenlerdir.

 
24:53 Kendilerine emrettiğin taktirde çıkacaklarına (yola veya savaşa) dair yeminlerinin en ciddi olanıyla TANRI’ya yemin ettiler. De ki: "Yemin etmeyin. Nasıl itaat ettiğiniz ortada. TANRI yaptığınız her şeyden haberdardır."

 
24:54 De ki: "TANRI’ya ve elçiye uyunuz. Reddederseniz, o kendi görevinden sorumludur, siz de kendi görevinizden sorumlusunuz. Ona uyarsanız, doğruyu bulursunuz. Elçinin tek görevi, mesajı açıkça bildirmekten ibarettir."

 
24:55 TANRI, inanıp doğru davrananlarınızı, kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da egemen yapacağına, kendileri için seçtiği dini yerleştireceğine ve korkularını güvene çevireceğine söz vermiştir. Çünkü onlar bana hizmet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Bundan sonra inkâr edenler, yoldan çıkmış olanlardır.

 
24:56 Namazı gözetiniz, zekatı veriniz ve elçiye uyunuz ki merhamet edilesiniz.

 
24:57 İnkar edenlerin bizi aciz bırakacaklarını sanmayın. Onların varacağı yer ateştir; ne kötü bir varış noktasıdır.

 
24:58 Ey inananlar, yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi oldukları ve sizden henüz ergenliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için elbisenizi çıkardığınız zaman ve Akşam namazından sonra… Bunlar, sizin özel üç vaktinizdir. Bunların dışında, birbirinizin yanına girip çıkmakta bir sakınca yoktur. TANRI işaretleri size böyle açıklar. TANRI Bilendir, Bilgedir.

 
24:59 Çocuklarınız ergenlik çağına erişince, kendilerinden önceki yetişkinlerin izin istedikleri gibi onlar da (özel odanıza girmeden önce) izin istesinler. TANRI işaretlerini size böyle açıklar. TANRI Bilendir, Bilgedir.

 
24:60 Evlenme beklentisi olmayan yaşlı kadınların, alımlı yerlerini açıp saçmamak koşuluyla elbiselerini bırakmalarında bir sakınca yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha iyidir. TANRI İşitendir, Bilendir.

 
24:61 Siz, evlerinizde, babalarınızın evlerinde, annelerinizin evlerinde, kardeşlerinizin evlerinde, kızkardeşlerinizin evlerinde, amcalarınızın evlerinde, halalarınızın evlerinde, dayılarınızın evlerinde, teyzelerinizin, anahtarlarına sahip olduğunuz ve arkadaşlarınızın evlerinde yemenizden dolayı kınanmazsınız. Aynı şekilde kör kınanmaz, topal kınanmaz, sakat ve hasta da kınanmaz. Topluca yahut ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir eve girdiğinizde birbiriniz için TANRI’dan güzel ve bereketli bir yaşam dileyiniz. TANRI size işaretleri böyle açıklar ki anlayasınız.

 
24:62 Gerçek inananlar, TANRI’ya ve elçisine inanan ve toplumsal bir sorun için onunla beraber iken ondan izinsiz terketmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, TANRI’ya ve elçisine inananlardır. Bazı işleri için senden izin istediklerinde dilediğine izin verebilirsin. Onlar için bağışlanma dile. TANRI Bağışlayandır, Şefkatli’dir.

 
24:63 Elçinin davetini, aranızda herhangi birinin diğerini davet etmesi gibi tutmayın. TANRI sizden eften püften özürler göstererek sıvışıp gidenleri biliyor. Onun emirlerine aykırı davrananlar, başlarına bir felaketin gelmesinden veya acı bir cezaya çarpılmaktan sakınsınlar.

 
24:64 Göklerde ve yerde olanlar hep TANRI’ya aittir. İçinde bulunduğunuz her durumu bilir. Nitekim kendisine döndürülecekleri gün, yaptıkları her şeyi onlara bildirecektir. TANRI her şeyi bilendir.