114 - İnsanlar

 
114:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
114:1 De ki: "Sığınırım İnsanların Efendisi’ne"

 
114:2 "İnsanların Yöneticisi’ne"

 
114:3 "İnsanların Tanrısı’na"

 
114:4 "Şerrinden sinsice fısıldayanların."

 
114:5 "Onlar insanların göğsüne fısıldarlar."

 
114:6 "Onlar hem cinlerden hem de insanlardandır."