112 - Özgüleme

 
112:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
112:1 De ki: "O TANRI bir tektir."

 
112:2 "TANRI Sonsuz ve Mutlak/İlk sebeptir."

 
112:3 "Doğurmamıştır, doğurulmamıştır."

 
112:4 "Hiçbir kimse de O'na denk değildir."