110 - Yardım

 
110:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
110:1 TANRI’nın yardımı ve zafer geldiği zaman,

 
110:2 İnsanların akın akın TANRI’nın dinine girdiğini göreceksin.

 
110:3 Efendini överek yücelt ve O'ndan bağışlanma dile. O, tövbeleri sürekli kabul edendir.