106 - Kureyş

 
106:0 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
106:1 Kureyş (bu mesajı) bağrına basmalı;

 
106:2 Kış ve yaz kervanlarını sevdikleri gibi.

 
106:3 Bu evin Efendisine hizmet etsinler.

 
106:4 O ki onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan güvene kavuşturdu.