1 - Açılış

 
1:1 Zarif, Şefkatli TANRI'nın İsmiyle,

 
1:2 Övgü, Evrenlerin Efendisi TANRI'yadır.

 
1:3 Zarif, Şefkatli

 
1:4 Din Gününün Sahibi

 
1:5 Sadece Sana Kölelik Yaparız, Sadece Senden Yardım İsteriz

 
1:6 Doğru Yola İlet Bizi,

 
1:7 Nimet Bağışladığın Kimselerin Yoluna; Ne gazap hak edenlerinkine, Ne de sapkınlarınkine