22 Ekim 2016 Cumartesi

 
9:6 Putperestlerden biri sizden geçiş emniyeti dilerse ona koruma sağla ki TANRI’nın sözünü işitsin; sonra onu kendisinin güvenlik bölgesine ulaştır. Çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur.