23 Ekim 2016 Pazar

 
9:30 Yahudiler: "Uzeyr TANRI’nın oğludur" dediler. Hıristiyanlar da, "Mesih TANRI’nın oğludur" dediler. Bu, ağızlarından çıkan sözleridir. Önceden inkâr etmiş olanların sözlerini taklit ediyorlar. TANRI onları mahkûm eder. Nasıl da çevriliyorlar?