22 Ekim 2016 Cumartesi

 
9:17 Putperestler, kendi inkârlarına bizzat tanık oldukları halde, TANRI’nın mescitlerini sıkça ziyaret etmemeli. İşleri boşa çıkmıştır. Onlar ateşte ebedîdirler.