24 Ekim 2016 Pazartesi

 
9:118 Geride kalan o üç kişinin de... Yeryüzü, tüm genişliğine rağmen onlara dar gelmişti. Bunalmışlardı. Sonunda, TANRI’dan kaçamayacaklarını anladılar. Bunun üzerine, yönelmeleri için O, onlara yöneldi. TANRI yönelişleri Onaylayandır, Şefkatli’dir.