9 Ekim 2016 Pazar

 
6:91 "TANRI hiçbir insana bir şey indirmez" demekle TANRI’yı gereği gibi değerlendirmediler. De ki: "Halka bir doğru yol ve ışık olarak Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi –ki göstermek için onu kağıtlara yazdığınız halde çoğunu gizliyordunuz. Sizin ve atalarınızın bilmediği şeyleri onun yoluyla öğrendiniz–?" "TANRI" de ve onları daldıkları sapıklıkta bırak, oynayadursunlar.