9 Ekim 2016 Pazar

 
6:144 Deveden iki, sığırdan iki. De ki: "İki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerindekini mi? TANRI’nın size böyle emrettiğine tanık mı oldunuz? Halkı bilgisizce yoldan saptırmak için, yalan uydurup onları TANRI’ya yakıştırandan daha zalim kim olabilir? TANRI zalim toplumu doğru yola iletmez."