9 Ekim 2016 Pazar

 
6:124 Kendilerine bir işaret geldiğinde: "TANRI’nın elçilerine verilenlerin benzeri bize verilmedikçe onaylamayız" derler. TANRI mesajını nereye koyacağını daha iyi bilir. Yaptıkları hilelerden ötürü suçlulara TANRI katından bir aşağılama ve çetin bir azap dokunacaktır.